Show simple item record

dc.contributor.authorOssom, Emmanuel Nartey
dc.date.accessioned2012-10-30T09:40:11Z
dc.date.available2012-10-30T09:40:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233695
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40123
dc.description.abstractTämä tutkimus selvitti laadullisella tapaustutkimusmetodilla, miten suomalainen ammattioppilaitos luottaa ulkoisista verkostoista oppimiseen tunnistaakseen heikkoja signaaleja, jotka ovat hyödyllisiä muutoksen ennakoinnissa ja johtamisessa. Tutkimusaineisto kerättiin oppilaitoksen seitsemän johtajan yksilö- ja viiden opettajan ryhmähaastatteluilla. Haastattelu oli puolistrukturoitu. Aineiston teema- ja temaattinen verkostoanalyysi tuotti kymmenen pääteemaa, jotka vastasivat neljään tutkimuskysymykseen. Ennakoivaa verkostoista oppimista johtavan rosessin päävaiheet sisälsivät viisi ensimmäistä teemaa: osallistumista edeltävä vaihe, varsinainen osallistumisvaihe, osallistumisen jälkeinen vaihe, organisaation tulkinnan ja toiminnan sekä rakentavan palautteen vaihe. Nämä on kuvattu taulukossa ja muunnettu myös viisivaiheiseksi joustavasti toistuvaksi malliksi. Näitä viittä vaihetta edistää kuudes teema, valmistautuminen toimintaan informaation tulkinnan pohjalta, sekä seitsemäs teema, muutosta edistävä organisaatiokulttuuri- ja ilmasto. Em. seitsemän teeman tuottama holistinen oppiminen on tulos ennakoivan verkostoista oppimisen johtamisprosessista. Näistä seuraa kahdeksas teema: muutoksen ennakointi vs. muutokseen reagointi sekä lisäetuja ulkoisesta verkostoitumisesta (yhdeksäs teema). Kymmenes teema käsittelee vaatimuksia oppilaitoksen tulevien rehtorien ja varsinaisen osallistumisvaiheen aikana saadun informaation suhteen. Tutkimusaineisto osoitti myös, että organisaatio ei ollut aiemmin ollut riittävän ennakoiva, että se on parantanut toimintaansa huomattavasti, ja että sen pitäisi jatkuvasti luottaa ulkoisista verkostoista oppimiseen, mikä on tärkeää muutoksen jatkuvan ennakoimisen ja tehokkaan johtamisen mahdollistamiseksi.fi
dc.description.abstractThis study used qualitative single case study methodology to investigate how a Finnish vocational educational organization relies on external networked learning to identify weak signals useful for anticipating and leading change. Semi-structured interviews were used to collect data from seven leaders and a focus group of five teachers of the college. Thematic analysis and thematic network analysis of data led to the discovery of ten principal themes which altogether answered all the four research questions and addressed the subject matter. The main stages of the management process of anticipatory networked learning in this college comprised the first five themes: the pre-involvement stage, the actual involvement stage, the post-involvement stage, organizational interpretation and action stage, and the constructive feedback stage. These have been depicted by a table and also translated into a five-stage flexible iterative model facilitated by the sixth theme: preparing to act on interpretation of information, and the seventh theme: organizational climate conducive to change. These first seven themes together produce holistic learning as the result of the management process of anticipatory networked learning which embraced the eighth theme: anticipating change versus reacting to change, the ninth theme: additional gains from external networking activities, the tenth theme: requirements of future leaders for the college, and the intelligence gathered at the actual involvement stage. Data revealed that the organization was not sufficiently anticipatory in the past but has now improved tremendously. The college should continuously rely on external networked learning essential to continuously anticipate and lead change effectively.en
dc.format.extent141 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEnnakoiva oppiminen
dc.subject.otherennakoiva sosiaalinen pääoma
dc.subject.othermuutoksen ennakointi
dc.subject.otheryhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.otherympäristön skannaus
dc.subject.othermuutoksen johtaminen
dc.subject.otherverkostoista oppiminen
dc.subject.otherorganisaation tulkinta
dc.subject.otherorganisaation oppiminen
dc.subject.othermuutokseen reagointi
dc.titleExternal networked learning in anticipating change : the case of a Finnish vocational educational organization
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210302815
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Educational Leadershipfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Educational Leadershipen
dc.date.updated2012-10-30T09:40:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi105
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoammattioppilaitokset
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysoennakointi
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record