Show simple item record

dc.contributor.authorMäkinen, Riikka
dc.date.accessioned2012-10-22T11:10:54Z
dc.date.available2012-10-22T11:10:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233030
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40054
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin ulkomaalaistaustaiset kuvataiteilijat ja heidän taiteensa tulee representoiduksi Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla julkaistuissa näyttelyarvioissa. Tutkimuksen aineiston muodostaa Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla 1.1.2004- 31.5.2005 ilmestyneet ulkomaalaistaustaisten kuvataiteilijoiden taidenäyttelyistä kirjoitetut näyttelyarviot. Tutkimuksen analyysimenetelmänä toimii kriittinen diskurssianalyysi ja erityisesti Norman Fairclough'n luoma kriittisen diskurssianalyysin viitekehys, joka perustuu viestintätilanteen näkemiseen kolmitasoisena kokonaisuutena. Tutkielman alussa käytävä laaja käsitteellinen pohdinta toimii myöhemmin tekemäni kriittisen diskurssianalyysini taustalla vaikuttavina etukäteisoletuksina. Kriittisen diskurssianalyysin avulla olen tunnistanut aineistosta kuusi diskurssia, jotka olen nimennyt taiteen ja taiteilijuuden, taiteen ja taiteilijuuden kyseenalaistamisen, suvaitsevan suomalaisuuden, hybrisyyden ja eksotisoinnin diskursseiksi. Näen diskurssien muotoutuvan aineistoni perusteella joko taiteen kentän asettamien kriteerien tai suomalaisuuteen eri tasoilta heijastavien näkökulmien kautta. Taiteen ja taiteilijuuden diskurssissa ja taiteen ja taiteilijuuden kyseenalaistavassa diskurssissa ulkomaalaistaustainen kuvataiteilija representoituu joko taiteen kentälle pääsylle asetetut kriteerit täyttävänä taiteilijana tai ”harrastelijana”, jonka taide ja taiteilijuus kyseenalaistetaan. Suhde suomalaisuuteen luo toisen diskursseja yhdistävän joukon, jossa suomalaisuus representoituu ja hahmottuu joko sitä uudistavan hybridisyyden, suvaitsevaisuuteen kannustavan suomalaisuuden, kaksisuuntaisen etnisen peilauksen tai eksotisoinnin kautta. Diskursseista hegemoniseen asemaan nousevat aineistoni perusteella suvaitsevan suomalaisuuden ja taiteen ja taiteilijuuden diskurssit.fi
dc.format.extent99 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherHelsingin Sanomat
dc.titleTaidemaailman tulokkaan vastaanotto : kriittinen diskurssianalyysi Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista kuvataiteilijoista Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210222748
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2012-10-22T11:10:55Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokuvataiteilijat
dc.subject.ysoulkomaalaiset
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysokuvataide
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record