Show simple item record

dc.contributor.authorLehtelä, Pirjo-Liisa
dc.date.accessioned2012-10-22T09:24:38Z
dc.date.available2012-10-22T09:24:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233025
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40051
dc.description.abstractTässä hankkeessa keskitytään tarkastelemaan Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelua erityisesti ohjauksen näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena ovat oppilaitosten ohjaavien opettajien näkemykset ohjauksesta. Tutkimustehtävänä on selvittää: 1) Millaisia käsityksiä opetusharjoittelun ohjaajilla on ohjauksesta? 2) Mikä opetusharjoittelun ohjauksessa on heille tärkeää? 3) Millaisia ohjaustarpeita opettajaopiskelijoilla on? 4) Mitkä ovat haasteita opetusharjoittelun ohjauksessa? Hankkeessa hyödynnetään holistista opiskelijakeskeistä ohjausmallia ohjaavien opettajien roolin ja tehtävien asemoinnissa opiskelijan kokonaisvaltaisen ohjauksen osana. Opetusharjoittelun ohjaaminen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa perustuu mentorointiprosessiin, joka on myös hankkeessa viitekehyksenä. Aineisto hankkeeseen on kerätty kyselylomakkeella opetusharjoittelun ohjauksen koulutuksen yhteydessä tammikuussa 2012. Kyselyn vastaajat olivat eri oppilaitoksista eri alojen opettajia, yhteensä 21 yksi opettajaa. Holistiseen opiskelijakeskeiseen ohjausmalliin suhteutettuna ohjaavat opettajat näkivät oman roolinsa ohjaajina liittyvän opiskelun ja oppimisen ohjaukseen ja psykososiaaliseen ohjaukseen. Varsinaisesti uraohjaukseen liittyviä sisältöjä ei ohjauksen määrittelyssä löytynyt. Samanlainen tulkinta voitaneen tehdä ohjaavien opettajien käsityksistä opettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluun liittyvistä ohjaustarpeista. Ne liittyivät samoin edellä esitettyihin holistisen opiskelijakeskeisen ohjauksen osa-alueisiin; opiskelun ja oppimisen ohjaukseen sekä psykososiaaliseen ohjaukseen. Ammattiin ja uraohjaukseen liittyvä tukeminen oli kuitenkin esillä ohjauksen merkityksen tulkinnoissa. Opetusharjoittelua ohjaavat opettajat oppilaitoksissa toimivat holistisen opiskelijakeskeisen mallin mukaan ensimmäisen tason ohjaustahoina. Mentoroinnin näkökulmasta esillä on olennaisena vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys mentorointiprosessissa. Ohjaavat opettajat myös kokevat merkitykselliseksi oman kokemuksen ja osaamisen hyödyntämisen sekä mahdollisuuden kehittää ohjattavaa. Opetusharjoittelun ohjaavien opettajien oman työn kehittäminen on oleellinen tekijä. Haasteeksi mentoroinnissa koetaan oman asiantuntemuksen riittävyys ja ohjattavan kohtaaminen, ajankäyttö ja resursointiin liittyviä asioita. Tuloksia voidaan hyödyntää ohjaajakoulutuksen suunnittelussa ja opetusharjoittelun ohjauksen laadullisessa kehittämisessä Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ohjaavien tahojen yhteistyö ja verkostoituminen ovat keskeisiä opetusharjoittelun ohjaamisen kehittämisessä. Ohjaavien opettajien informaatiossa ja koulutuksessa voisi vielä enemmän painottaa myös opettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tavoitetta opetusharjoitteluun liittyvien tehtävien ja toteuttamisen käsittelyn lisäksi. Holistisen opiskelijakeskeisen ohjausmallin hyödyntäminen avaa kaikille osapuolille ohjaustahojen kenttää paremmin
dc.format.extent28 sivua
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
dc.relation.ispartofseriesOhjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherOulun ammatillinen opettajakorkeakoulu
dc.titleOppilaitoksen ohjaavien opettajien näkemyksiä opetusharjoittelun ohjauksesta Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210222744
dc.type.dcmitypeTexten
dc.date.updated2012-10-22T09:24:38Z
dc.relation.issn1796-4717.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.subject.ysomentorointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record