Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorAla-Krekola-Suni, Anu
dc.date.accessioned2012-10-14T19:36:08Z
dc.date.available2012-10-14T19:36:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232433
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39985
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Ala-Krekola-Suni, Anu Yhdenvertaisuutta, omanarvontuntoa ja yhdessä tukemista. Erityisen tuen moniammatillinen ohjausmalli lukivaikeuden kysymyksiin Mynämäen lukiossa. Yksin puurtamisesta kohti vertaistukea ja moniasiantuntijuutta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjauksen koulutus ja tutkimus, 2012, 63 s. Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä. Lukiolaisten ja lukioon tulevien joukko on 2000-luvun aikana heterogeenistynyt. Lukioon hakeutuu yhä suurempi joukko opiskelijoita, joilla on oppimiseen liittyviä haasteita tai pulmia. Vuonna 2005 annettu asetus ylioppilastutkinnosta huomioi erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, esimerkiksi lukivaikeutiset opiskelijat, mahdollistamalla yksilöllisiä koejärjestelyjä ja erityistä tukea ylioppilastutkinnon suorittamiseksi. Tämän hankkeen tausta-ajatuksena on ohjauksen palvelujärjestelyjen tarkasteleminen muuttunutta lukiokulttuuria vasten, jotta opiskelijat olisivat opintojensa suorittamisen suhteen lukion opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Lukivaikeus aiheuttaa selvän ohjaustarpeen; opiskelijat kaipaavat sekä pedagogista että sosio-emotionaalista tukea. Hankkeen puitteissa selvitetään lukivaikeuden etiologiaa, oireita ja niiden nostattamaa ohjaustarvetta. Ohjaustarve kytketään lukion opinto-ohjausta koskevaan lainsäädäntöön ja ohjauksen valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä nostetaan esiin lukion opinto-ohjauksen opetussuunnitelman taustalla vaikuttavia teoreettisia lähtökohtia. Opetussuunnitelman taustalla on nähtävissä erityisesti holistinen opiskelijakeskeinen ohjausmalli, sosiodynaamisen, ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen ohjauksen maailma. Tämän viitekehyksen puitteissa ja Mynämäen lukiossa keväällä 2012 kerätyn tapaustutkimuksellisen orientaation kaltaisen kyselyaineiston pohjalta rakennetaan henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmänohjauksen synteesiä moniammatillisessa ohjauksen palvelujärjestelmässä erityisen tuen kysymyksiin. Hankkeen lähtökohtana on luoda pohjaa ohjauksen käytännön kehittämistyölle Mynämäen lukiossa. Tarkastelunäkökulmana on erityisen tuen ohjauksen palvelujärjestelyt ja niiden moniammatillinen uudelleenorganisointi lukivaikeuden kysymyksissä. Vertaistuen kysymykset ovat uudessa ohjausmallissa olennaisia. Ohjauksen kehittäminen ja kehittyminen oppilaitoksessa vaatii toimintapoliittista muutosta. Moniammatillisen työkulttuurin syntyminen ja vakiintuminen on pitkällinen prosessi ja siinä tarvitaan tiimityötä. Hankkeessa esitettävä ohjausmalli on siis ainoastaan lähtökohta kehittyvälle ohjaukselle. Vasta yhteisen työn tuloksena uudistuva ohjauskulttuuri voi löytää todellisen muotonsa.
dc.format.extent62 sivua
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
dc.relation.ispartofseriesOhjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropinto-ohjaus
dc.subject.otherholistinen opiskelijakeskeinen ohjausmalli
dc.subject.othersosiodynaaminen ohjaus
dc.subject.otherratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut ohjaus
dc.subject.othermoniammatillinen ohjauksen palvelujärjestelmä
dc.subject.otherlukivaikeus
dc.subject.othererityinen tuki
dc.titleYhdenvertaisuutta, omanarvontuntoa ja yhdessä tukemista : erityisen tuen moniammatillinen ohjausmalli lukivaikeuden kysymyksiin Mynämäen lukiossa : yksin puurtamisesta kohti vertaistukea ja moniasiantuntijuutta
dc.title.alternativeErityisen tuen moniammatillinen ohjausmalli lukivaikeuden kysymyksiin Mynämäen lukiossa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210142675
dc.type.dcmitypeTexten
dc.date.updated2012-10-14T19:36:08Z
dc.relation.issn1796-4717.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot