Show simple item record

dc.contributor.authorAjanko, Mirja
dc.date.accessioned2012-10-11T11:42:07Z
dc.date.available2012-10-11T11:42:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232286
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39962
dc.description.abstractJYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntatieteiden laitos/ liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta AJANKO, MIRJA: Teknologia liikkumisen vauhdittajana vai koristeena? – sykemittarin käytön merkitykset sykemittarin käyttäjille Pro gradu -tutkielma, 103 sivua Liikunnan yhteiskuntatieteet 2012 Teknologiasta on tullut kiinteä osa arkeamme. Teknologian kulutuksen ja terveiden elämäntapojen korostumisen seurauksena teknologia on löytänyt tiensä myös liikunnan ja urheilun laajalle kentälle. Liikuntateknologian merkityksistä, käyttötavoista, motiiveista ja niiden vaiku¬tuksista ihmisten liikuntatottumuksiin ja elintapoihin tiedetään kuitenkin vasta melko vähän. Sosiologisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta yksilön käyttäytymiseen. Tutkimustehtäväni on selvittää, mitä merkityksiä sykemittarin käyttäjät antavat sykemit-tarin käytölle ja miten sosiaalinen kontrolli eri muodoissaan vaikuttaa heidän käyttäy-tymiseensä. Alaongelmien avulla selvitetään liikuntasuhteen käsitettä hyödyntäen, miten yhtäältä elämäntyyli ja toisaalta terveyshakuisuus vaikuttavat sykemittarin käytön merkityksenantoon. Fenomenologisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluil-la. Haastatateltavina oli 9 naista, jotka käyttivät tai olivat käyttäneet sykemittaria. Haas-tattelujen teemat käsittelivät henkilön liikuntasuhdetta, sykemittarin käyttöä yleisesti, elämäntyyliä sekä terveysnäkökulmaa. Tämän tutkimuksen tuloksena löydettyjä sykemittarin käytölle annettuja merkityksiä leimaavat terveyden ja tehokkuuden erilaiset variaatiot ja painotuserot: terveyden edis-täminen, terveyden edistymisen mittaaminen ja seuraaminen, tehokkuus, epävarmuuden poistaminen, oikeanlainen suoritus, liikunnallisuudesta viestiminen, todiste tehdystä liikuntasuorituksesta sekä asiantuntijan korvaaja. Ihmisillä on tarve poistaa elämästään epävarmuutta, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa yksilön tarvetta tietää, että edistää omaa terveyttään oikein. Ihmisten epävarmuuden hyödyntäminen osataan markkinataloudessa, mikä näkyy yritysten tehokkaassa markkinointiviestinnässä. Sosiaalisen kontrollin käsite on melko abstrakti ja kuin huomaamatta muokkaa ihmisten päivittäistä päätöksentekoa. Yhteiskunnalliset arvot ja mielipiteiden ilmasto vaikuttavat väistämättä kuluttajan tekemiin valintoihin liikuntateknologian käytön suhteen. Voidaan ajatella, että on olemassa piste, jossa medikalisaatioon yhteydessä oleva terveysvalistus ja erottautumiseen pyrkivä elämäntyyli kohtaavat. Koska media on osaltaan luonut ter-veellisistä elämäntavoista trendikästä ja menestyville henkilöille kuuluvaa, on siitä tullut myös elämäntyyli, jota tavoitellaan aktiivisesti. Näin normittava terveysvalistus ja elämäntyyli limittyvät. Kansanterveydellisestä näkökulmasta katsottuna lisääntyvä ter-veyskansalaisten määrä on positiivinen asia. Olkoon se hyväksi myös Suomen kansan terveydelle!
dc.format.extent103 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikuntateknologia
dc.subject.othersykemittari
dc.subject.othersosiaalinen kontrolli
dc.subject.otherliikuntasuhde
dc.subject.otherelämäntyyli
dc.subject.othermedikalisaatio
dc.titleTeknologia liikkumisen vauhdittajana vai koristeena? : sykemittarin käytön merkitykset sykemittarin käyttäjille
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210112659
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
jyx.includeIn.OAItrue
dc.date.updated2012-10-11T11:42:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoliikuntateknologia
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysosykemittarit
dc.subject.ysososiaalinen kontrolli
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoelämäntapa
dc.subject.ysomedikalisaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record