Show simple item record

dc.contributor.authorLeinonen, Anne
dc.date.accessioned2012-10-07T11:48:44Z
dc.date.available2012-10-07T11:48:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231879
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39921
dc.description.abstractSAIRAUDEN TAAKASTA KOKEMUKSEN VOIMAAN Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina Anne Leinonen Sosiaalityö/Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: Mikko Mäntysaari/Esa Konttinen 15.5.2012 sivumäärä: 110 sivua + liitteet 5 sivua ________________________________________________________________________ Tämä tutkimus on tapaustutkimus Mielenterveyden keskusliiton Yhteinen ymmärrys ja avunanto mielenterveystyössä hankkeeseen (YYA-projekti) 2007–2010 liittyneestä koke- mustutkimuskoulutuksesta ja -toiminnasta Kokkolassa. Kokemustutkimuskoulutuksen tar-koituksena on antaa valmiuksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujille osallistua mielen-terveystyön tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kokkolassa kokemustutkimuskoulutus liittyi kansainväliseen Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment (ITHACA) -hankkeeseen, jossa oli tavoitteena kehittää eurooppalainen työkalu ihmisoikeuksien ja terveydenhoidon toteutumisen arvioimiseksi mielenterveys- ja kehitysvammalaitoksissa sekä asumispalveluissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä Kokkolan kokemustutkimustoimintaan osal-listuneiden kokemukset kertovat palveluiden käyttäjien osallistamisesta tutkimustyöhön, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kansalaislähtöisen ja kokemusperäisen kehittämisen mahdollisuuksista sekä kokemustutkimuksen merkityksestä toimijoille. Tutkimuksen ai-neistona on kuuden kokemustutkijan ja kahden hankkeen vastuuhenkilön teemahaastattelut. Täydentävänä aineistona on Tampereen kokemustutkijaryhmän osallistuva havainnointi. Aineiston analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, johon liittyy myös aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Analyysini taustateoriana on Paulo Freiren prob-lematisoivan ja vapauttavan kasvatuksen teoria. Kokkolan kokemustutkimustoiminta osoittaa, että palveluiden käyttäjien osallistuminen palveluiden arviointi- ja kehittämistyöhön on mahdollista. Koulutettavien kannalta koke-mustutkimuksessa yhdistyy vertaisten ja ammattilaisten kanssa toteutuvan dialogisen vuo-rovaikutuksen voimaannuttavat vaikutukset sekä yhteisen tavoitteen eteen yhdessä tehtä-vän työn konkreettinen palkitsevuus. Tämä tuottaa muutosprosessin, joka luo kuntoutumis-ta ja uutta tutkijan identiteettiä. Kokemustutkimus avaa tietä yhteiskunnallisista asioista kiinnostumiselle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Kokemustutkimukseen osallistuminen on suunnannut ammattilaisia kohti vuorovaikutteista horisontaalista asiantuntijuutta.
dc.format.extent115 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkokemustutkijat
dc.subject.otherkokemustutkimus
dc.titleSairauden taakasta kokemuksen voimaan : mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina
dc.title.alternativeMielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210072623
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-10-07T11:48:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.subject.ysotutkijat
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysointeraktiivisuus
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysokuntoutujat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record