Show simple item record

dc.contributor.authorJeulonen, Päivi
dc.date.accessioned2012-09-28T06:59:23Z
dc.date.available2012-09-28T06:59:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231360
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38673
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhuuseläkeiässä (yli 65-v.) olevien ihmisten subjektiivisia kokemuksia varhaisvaiheen muistisairaudesta. Tutkimuksen avulla dementoituvien vanhusten on mahdollisuus tuoda ääntään ja kokemusmaailmaansa laajempaan tietoisuuteen, ja heiltä saatua lisätietoa voidaan hyödyntää dementoituvien ikäihmisten kohtaamisessa sekä heidän elämäntilanteidensa ja dementoitumisprosessin syvemmässä ymmärtämisessä. Tehtävänä on myös selvittää, millaisiin selviytymiskeinoihin ja palveluihin muistisairaat ovat turvautuneet ja millaista tukea he kokevat nyt tai tulevaisuudessa tarvitsevansa. Tutkimus on tehty sosiaalityön ja sosiaaligerontologian perspektiiveistä. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä on yhdeksän dementiayhdistyksen muistiryhmään osallistunutta ikääntynyttä. Tutkimus toteutettiin keväällä 2009 ryhmähaastatteluina ja haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimus osoittaa, että ikääntyneiden suhtautumistavat muistisairauteen vaihtelivat diagnoosin saamisen jälkeisestä alkujärkytyksestä sopeutumisen ja hyväksymisen vaiheeseen. Perheen, naapureiden ja ystävien merkitys korostui sosiaalisesta tuesta ja selviytymiskeinoista puhuttaessa. Fyysisiä voimavaroja haastateltavat saivat liikunnasta ja selviytyessään pienistäkin kotitöistä. Psyykkisinä selviytymiskeinoinaan haastateltavat käyttivät menneiden muistelua sekä vertasivat itseään muihin samanikäisiin tai nuorempiin ihmisiin. Ympäristöön liittyvinä voimavaroina korostuivat oma koti ja asuinalue naapurustoineen. Dementiayhdistyksen vertaistukeen perustuva muistiryhmä koettiin haastateltavien keskuudessa erittäin hyödylliseksi ja tärkeäksi toimintamuodoksi. Muistisairauden negatiivisina seurauksina tutkittavat pitivät autonomian vähenemistä, yksinäisyyttä sekä muistisairauden vaikutuksia mielialaan, perhesuhteisiin ja turvattomuuden tunteisiin. Terveyskeskuslääkäri, muistihoitajat ja kaupungin työntekijät olivat tahoja, jotka mainittiin virallisista auttamistahoista puhuttaessa, ja heiltä toivottiin lisäresursseja muistisairaiden tukemiseen. Muina dementiatyöhön liittyvinä kehittämisehdotuksinaan haastateltavat painottivat omaisten, ystävien ja virallisten auttamistahojen roolia, ettei muistisairasta jätettäisi yksin ja että kaikilla tarvitsevilla olisi mahdollisuus saada apua sitä halutessaan.fi
dc.format.extent92 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othergerontologinen sosiaalityö
dc.subject.othervanhussosiaalityö
dc.subject.othervoimavarat
dc.subject.otherselviytymiskeinot
dc.titleVarhaisvaiheen muistisairaus ja palvelujen tarpeet ikääntyvän omana kokemuksena : ryhmähaastattelututkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209282539
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2012-09-28T06:59:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomuistisairaudet
dc.subject.ysodementia
dc.subject.ysogerontologia
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaaligerontologia
dc.subject.ysovanhustyö
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record