Show simple item record

dc.contributor.authorKarhula, Nina
dc.date.accessioned2012-09-21T10:40:46Z
dc.date.available2012-09-21T10:40:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231051
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38614
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteistoiminnallisuutta työpaikkaliikunnan kehittämisessä. Yhteistoiminnallisuus on työpaikkaliikunnan kehittämisessä tärkeää, sillä erilaisten toimijoiden vahvuuksien, osaamisen ja näkemyksen yhdistäminen takaa parhaimman tuloksen liikuntapalveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, minkälaisia yhteistoiminnan toteutumisen esteitä työpaikkaliikunnan kehittämisessä mukana olevat henkilöt ovat kokeneet. Tämän lisäksi selvitetään tekijöitä, jotka edesauttavat yhteistoiminnan onnistumista. Tutkimusta ohjaa sosiaalisen pääoman teoria, ja kolmas tutkimustehtäväni onkin selvittää, minkälainen merkitys sosiaalisella pääomalla on yhteistoiminnan onnistumisessa. Teen tutkimuksen Työyhteisöliikunta 2010 -hankkeeseen, jonka tehtävänä on edistää työpäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa sekä koota ja kehittää uusia innovatiivisia tapoja saada vähän liikkuvat työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Tutkimuksen lähestymistapa on tapaustutkimus ja tapaukseksi olen valinnut työpaikkaliikunnan yhteistoiminnallisen kehittämisen Vantaan kaupungissa, joka on yksi Työyhteisöliikunta 2010 - hankkeen pilottiorganisaatioista. Tutkimuksen aineiston muodostavat kuusi teemahaastattelua sekä pilottiorganisaatioiden laatimat hakemukset ja toimintasuunnitelmat Työyhteisöliikunta 2010 -hankkeeseen. Aineisto on hankittu kahdesta hankkeen pilottiorganisaatiosta. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia. Tutkimuksessa tuli esille, että yhteistoiminnan toteutumisen esteiksi koettiin tärkeiden yhteistyötahojen puuttuminen, toimijoiden tiuha vaihtuvuus sekä työpaikkaliikuntakentän hajanaisuus ja toimijoiden epäselvät vastuujaot. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toiminnan kannalta hankalimmaksi koettiin yhteistoiminnan puuttuminen erityisesti johdon tai työterveyshuollon kanssa. Mikäli johto ei koe työntekijöiden liikuttamista työnantajan tehtäväksi, ei toimintaan myöskään haluta sitoa resursseja, jolloin yhteistoiminta voi esimerkiksi työterveyshuollon kanssa jäädä vähäiseksi. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että johdon sitoutuminen, riittävät resurssit ja selkeän aseman antaminen työpaikkaliikuntatoiminnalle edesauttavat yhteistoiminnan onnistumista työpaikkaliikunnan kehittämisessä. Riittävien toimintaedellytysten lisäksi onnistuneessa yhteistoiminnassa tarvitaan sosiaalista pääomaa. Sosiaalisten verkostojen ohella normit ja luottamus tulivat tutkimuksessa esille monella tavalla yhteistoiminnan onnistumista edesauttavina tekijöinä.
dc.format.extent70 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyöpaikkaliikunta
dc.subject.otheryhteistoiminnallisuus
dc.subject.othersosiaalinen pääoma
dc.subject.othertapaustutkimus
dc.titleOnnistunut yhteistoiminta työpaikkaliikunnan kehittämisessä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209212487
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2012-09-21T10:40:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysotyöpaikkaliikunta
dc.subject.ysoyhteistoiminnallisuus
dc.subject.ysososiaalinen pääoma


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record