Show simple item record

dc.contributor.authorRantalainen, Päivi
dc.date.accessioned2012-09-12T08:35:06Z
dc.date.available2012-09-12T08:35:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1226677
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38523
dc.description.abstractTyöpaikkakiusaamisesta on Suomessa tehty pääasiassa määrällistä tutkimusta (esim. Tilastokeskus, Työterveyslaitos, AKAVA), kun taas laadullisten tutkimusten osuus on ollut aika pieni. Tosin viime vuosina varsinkin pro gradu töitä on työpaikkakiusaamisesta tehty laadullisin menetelmin enemmän ja useista eri näkökulmista. Tätä kenttää täydennän opinnäytetyölläni, jonka aiheena on esimiehen harjoittama työpaikkakiusaaminen. Tämän tutkielman tavoitteena oli kiusattujen kokemusten perusteella selvittää, mitkä ovat keskeisiä piirteitä esimiehen harjoittamassa työpaikkakiusaamisessa. Tehtävänä oli myös tutkia, miten esimiehen harjoittamaa työpaikkakiusaamista käsitellään työyhteisössä. Lisäksi tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten työpaikkakiusaamisen varalle luodut toimintaohjeet vaikuttavat esimiehen harjoittaman työpaikkakiusaamisen käsittelemiseen. Tutkimusaineisto kerättiin sanomalehdessä ja lehden verkkoversiossa olleen haastattelupyynnön avulla keväällä 2008. Tutkimushaastatteluihin osallistui seitsemän naista ja kuusi miestä. Iältään haastatellut olivat 39–63vuotiaita. Haastatellut edustavat eri ammattialoja ja koulutustasoja. Haastattelumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua ja haastattelujen aikana käytiin läpi kolme tutkimuskysymysten mukaista teemaa. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, johon kuului aineiston teemoittelua ja tyypittelyä. Tutkimuksessa selvisi, että esimiehen harjoittama työpaikkakiusaaminen ilmeni tyypillisesti vallankäytön ja työjärjestelyiden kautta. Työpaikkakiusaamista yritettiin pääasiallisesti käsitellä keskustelemalla esimiehen kanssa tai ottamalla yhteyttä työterveyshuoltoon. Työpaikkakiusaaminen oli useimmiten päättynyt siihen, että kiusattu oli joko jäänyt eläkkeelle tai irtisanoutunut. Tutkimus paljasti myös, että useimmissa tapauksissa työpaikalla ei ollut valmiiksi luotuna toimintaohjeita työpaikkakiusaamisen käsittelemistä varten. Ne haastatellut, joiden työpaikoilta toimintaohjeet löytyivät, eivät kokeneet ohjeilla olleen merkittävää vaikutusta työpaikkakiusaamisen käsittelyyn. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että esimiehen harjoittamaan työpaikkakiusaamiseen on vaikea puuttua, koska se kietoutuu tiiviisti vallankäyttöön ja johtamiseen. Lisäksi tutkimus osoittaa, että esimiehen harjoittaman työpaikkakiusaamisen käsittelemisessä ja käsittelemisen varalle luoduissa toimintaohjeissa on vakavia puutteita. Tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että esimiehen harjoittaman työpaikkakiusaamisen käsittely vaatii konkreettisempia toimenpiteitä sekä kiusaamisen selvittelyssä mukana olevien toimijoiden vastuunjaon selkiyttämistä.
dc.format.extent127 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyöpaikkakiusaaminen
dc.subject.otheresimiestyö
dc.subject.othervallan lähteet
dc.subject.othertoimintaohjeet
dc.titleEsimies työpaikkakiusaajana : kiusattujen kokemuksia kiusaamisen muodoista ja käsittelytavoista
dc.title.alternativeKiusattujen kokemuksia kiusaamisen muodoista ja käsittelytavoista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209122386
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-09-12T08:35:06Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysotyöpaikkakiusaaminen
dc.subject.ysoesimiestyö
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysovalta
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record