Show simple item record

dc.contributor.authorHerkiä, Jenni
dc.date.accessioned2012-09-07T07:04:53Z
dc.date.available2012-09-07T07:04:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1225285
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38490
dc.description.abstractTutkielmassani tarkastelen sosiaalista liikkuvuutta resurssien epätasaisen jakautumisen näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Pierre Bourdieun muotoilemaan teoriaan, jonka mukaan todellisuus ei ole samalla tavoin auki, eri asemista tuleville, vaan riippuvainen tietyssä yhteiskunnallisessa viitekehyksessä syntyneistä pääomista. Sukupolvien välistä sosiaalista liikkuvuutta tutkin selvittämällä, millä todennäköisyydellä ammattiasema on periytynyt vanhemmalta lapselle. Lisäksi tutkin, miten eri asemissa olevilla toimijoilla on käytössään taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia pääomia, ja miten nämä pääomat riippuvat perhetaustasta. Taustaoletukseni on, että yhteiskunta taloudellisena, sosiaalisena ja kulttuurisena rakenteena, sekä paikallisuuteen linkittyvänä tekijänä, määrittää yksilön elämänuran viitekehyksen. Tutkielman empiirinen osuus perustuu Resurssit, paikallisuus ja elämänkulku kyselytutkimusaineistoon. Tutkittavat muodostuvat Lievestuoreella asuvista viidestä eri ikäkohortista, joista tämän tutkielman fokukseen rajautuu aikuisten kolme sukupolvea sekä nuoret, yläasteiässä olevat. Tuloksia kuvaillaan pääasiassa ristiintaulukointia ja keskiarvovertailua käyttäen. Aikuisten aineistoa analysoimalla luon kuvaa siitä kuinka sosiaalinen liikkuvuus on paikkakunnalla kehittynyt ja kuinka se on kytköksissä hallussa oleviin taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen -pääoman lajeihin. Aikuisten aineiston analyysia täydennän tarkastelemalla nuorten Lievestuorelaisten tulevaisuuden suunnitelmia, sosiaalisia resursseja ja koulumenestystä perhetaustan valossa. Rakenteellisten murrosten vaikutukset sosiaaliseen liikkuvuuteen Lievestuoreella näkyvät verrattaessa ikäkohortteja toisiinsa. Samalla kun maatalousyrittäjien määrä on vähentynyt, mitä nuoremmista ikäluokista on kyse, on koulutuksen määrä taas lähes samassa suhteessa lisääntynyt. Keskiluokkaistuminen taas näkyy alemman toimihenkilöaseman yleistymisenä. Lievestuore näyttäytyy aineiston valossa silti melko työläisvaltaisena paikkakuntana, jossa resurssit väestön sisällä ovat jakautuneet melko tasaisesti, eikä suuria sosioekonomisia eroja paikkakunnan sisällä ole. Täysin homogeenisesta väestöstä ei kuitenkaan voida puhua, sillä myös Lievestuoreen sisällä on eroja taloudellisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa pääomissa eri sosioekonomisten ryhmien välillä, ja nämä pääomat ovat myös jossain määrin riippuvaisia perhetaustasta. Nuorten Lievestuorelaisten kulttuurinen pääoma koulumenestyksen muodossa ei heijastele juurikaan sosioekonomisia eroja, mutta tulevaisuuden opiskelusuunnitelmat sen sijaan ovat yhteydessä perhetaustaan.
dc.format.extent89 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen liikkuvuus
dc.subject.othersosiaalinen
dc.subject.othertaloudellinen ja kulttuurinen pääoma
dc.subject.otherpaikallisuus
dc.subject.otherkoulutus
dc.subject.otherluokkarakenne
dc.titleTehtaiden varjoista tehtaiden varjoihin : bourdieulainen näkökulma sosiaalisesta liikkuvuudesta ja resurssien jakautumisesta Lievestuoreella
dc.title.alternativeBourdieulainen näkökulma sosiaalisesta liikkuvuudesta ja resurssien jakautumisesta Lievestuoreella
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209072343
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-09-07T07:04:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysososiaalinen liikkuvuus
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysokulttuurinen pääoma
dc.subject.ysopääoma
dc.subject.ysopaikallisuus
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoyhteiskuntaluokat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record