Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorTörnroos, Siru
dc.date.accessioned2012-09-05T05:21:39Z
dc.date.available2012-09-05T05:21:39Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1225176
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38457
dc.description.abstractPro gradussa hahmottelen kuvaa filosofian opetuksesta sekä opiskelijoiden mielipiteistä sitä kohtaan lukiossa. Pääpaino on John Deweyn kasvatusfilosofian yhdistämisellä lukiolaisten omiin mielipiteisiin heidän omista filosofian oppikirjoistaan, filosofian oppitunneistaan sekä heidän arki-intuitiivisista ontologisista sitoumuksistaan. Tarkoituksena on yhdistää teoria ja käytäntö kokonaisuudeksi. Läpi tutkimuksen yhdistävänä ajatuksena on, että voimme löytää sekä teoriasta että käytännöstä juuri filosofian opettamista tukevaa argumentointia. Filosofian opettamiseen on löydettävissä myös uusia elementtejä juuri tarkasteltaessa opiskelijoiden omia mielipiteitä ja ontologisia sitoumuksia, joita heillä on tullessaan filosofian oppitunnille. Deweyn konstruktivistinen oppimiskäsitys tukee tutkimusta opiskelijoiden arki-intuitioihin perustuvista ontologisista sitoumuksista tähdäten näin opetuksen sekä oppimisen parantamiseen, jolle opetussuunnitelmien perusteet luovat käytännön puitteet. Tutkimusongelmana on, miten Deweyn kasvatusfilosofia soveltuu osaksi lukion filosofian opettamisen näkökulmaa. Tutkielman haasteena on yhdistää teoria käytännössä saatuihin tutkimustuloksiin opiskelijoiden mielipiteistä. Aiemmin tehdyt tutkimukset, jotka esittelen, koskevat kahta erilaista aiheeseen kiinteästi liittyvää tutkimusta. Toisessa tutkimuksessa käsitellään nuoren maailmankuvan kehitystä osana lukion filosofian opettamista. Toisessa havainnoidaan, miten eri tavoin Deweyn, Meadin ja Juuson kasvatusfilosofia ilmenee käytännön luokkatilanteissa ja, miten Hannu Juuso hyödyntää näitä teorioita ala-asteen opetuksessaan. Keskeiseksi ongelmaksi tutkielmassa ilmenee ajatus opiskelijan ja opettajan välillä. Opettajan edustaessa opetusta ja myös oppimateriaalia nousee esiin kysymys opiskelijan roolista. Deweyn edustaessa opiskelijalähtöistä ja konstruktivistista kantaa ongelmaksi jää, millä tavoin opettaja voi tukea nuoren oppimista. Erilaisten arkiintuitioiden varassa luokkaan tulevat opiskelijat tarvitsevat linkin kokemustensa ja teoreettisen viitekehyksen välille hyötyäkseen opetuksesta. Tähän seikkaan opiskelijat vastauksissaan pitkälti viittaavat. Yhden vastauksen tähän ongelmaan antaa Deweyn kokemuksen sekä tekemisen kautta oppiminen. Myös kasvatuksen tärkeä jatkuvuuden periaate on huomioitava osana lukio-opetusta. Kasvatuksella ei saisi tähdätä ainoastaan tiettyyn ulkokohtaiseen päämäärään, vaan sen pitäisi jatkua myös koulun loppumisen jälkeen.
dc.format.extent114 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherDewey, John
dc.subject.otherontologiset sitoumukset
dc.subject.otherontologiset sitoumukset
dc.titleNäkökulmia filosofian opettamiseen : John Deweyn kasvatusfilosofian lähtökohdat, lukiolaisten mielipiteet filosofian oppikirjoista ja opettamisesta sekä lukiolaisten ontologiset sitoumukset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209052311
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2012-09-05T05:21:40Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysokonstruktivismi
dc.subject.ysodualismi
dc.subject.ysomaterialismi
dc.subject.ysoemergenssi
dc.subject.ysofilosofia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot