Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHälinen, Minna
dc.date.accessioned2012-08-27T09:42:47Z
dc.date.available2012-08-27T09:42:47Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224628
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38390
dc.description.abstractTutkielma käsittelee itseyden ja identiteetin muodostumista ja siihen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Identiteettiproblematiikkaa lähestytään Erik H. Eriksonin psykoanalyyttista ja psykososiaalista egon kehitysteoriaa sekä erityisesti ego-identiteetin muodostumista avaten. Toisena keskeisenä ajattelijana käytetään Charles Tayloria sekä hänen teoriaansa itseydestä ja moraalisesta ontologiasta. Työn yhtenä keskeisenä tarkoituksena on hahmottaa Eriksonin käyttämiä identiteetin, egon ja minuuden käsitteitä sekä Taylorin hermeneuttisen antropologian itseyden ja identiteetin käsitteitä. Toiseksi tutkielmassa pyritään tuomaan esille, että Taylorin ajattelu rinnastuu monin paikoin Eriksonin ajatteluun. Työn kolmantena päämääränä on osoittaa vertaillen näiden kahden ajattelijan eroja sekä yhtäläisyyksiä eri teemojen (identiteettikriisi, tunnustus ja narratiivisuus) kautta. Lopuksi tuodaan esille kuinka Eriksonin ja Taylorin teoriat täydentävät toisiaan: identiteetin ymmärtämisen kannalta on tarpeellista huomioida kaikki (somaattinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä ideaalinen) aspektit sekä vahvan arvostamisen merkitys. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että persoonallinen identiteetti ja ego-identiteetti linkittyvät yhteen ja ovat riippuvaisia toisistaan. Käy myös ilmi, että itseyden muodostuminen on kehityksellinen prosessi, johon vaikuttavat muun muassa Eriksonin hahmottamat perustunteet, Taylorin ns. vahvojen arvostusten taustahorisontti sekä yksilölliset sitoumukset, tunnustus ja identifikaatiot. Tämän kehitysprosessin ja itsetulkinnan tuloksena yksilölle voi syntyä identiteetti, joka on kuitenkin muutoksille altis läpi elämän. Keskeisinä lähdeteoksina toimivat Sources of The Self (1989), Human Agency and Language (1985), Lapsuus ja Yhteiskunta (1982 (1950) ), Identity and Life Cycle 1994 (1959, 1980)).
dc.format.extent135 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTaylor, Charles
dc.subject.otherErikson, Erik. H
dc.titleItseyden konstituutio kehitysprosessina : näkökulmia itseyden muodostumiseen Erik H. Eriksonin psykoanalyyttisen kehitysteorian ja Charles Taylorin filosofisen antropologian valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208272253
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2012-08-27T09:42:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysoantropologia
dc.subject.ysoelämänkaari
dc.subject.ysoelämäkerrat
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoitse
dc.subject.ysopsykoanalyysi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot