Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorTolppila, Salla
dc.date.accessioned2012-08-24T06:13:08Z
dc.date.available2012-08-24T06:13:08Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224526
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38368
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on tarkastella, miten lapsesta ja vanhemmuudesta puhutaan vuonna 2008 voimaan tulevan lastensuojelulain eduskuntakäsittelyssä. Tarkoituksena on selvittää, millaisena lapsen etu näyttäytyy tässä puheessa. Tutkimuskohteena on myös se, miten valtaa rakennetaan lakiuudistuksen eduskuntakäsittelyssä. Edellisen perusteella tutkimuksessa analysoidaan myös niitä ideologisia seurauksia, joita täysistuntopuheella mahdollisesti tuotetaan tai ylläpidetään. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostaa sosiaalinen konstruktionismi ja diskurssianalyysi. Tarkastelu kohdistuu siihen, miten kielenkäytöllä rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Varsinaisena analyysimenetelmänä on käytetty retorista diskurssianalyysia. Siinä analysoidaan niitä retorisia keinoja, joilla vahvistetaan omaa tai heikennetään vastustajan argumenttia. Diskurssianalyysi liittää aineiston tarkastelun osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Tutkimuksen aineiston muodostavat lastensuojelulain uudistuksen käsittelyssä marraskuussa 2006 ja helmikuussa 2007 pidetyt täysistuntopuheenvuorot. Olen analysoinut puheenvuoroista niitä retorisia keinoja, joita käytettiin argumentaatiossa erityisen runsaasti. Tärkeimpiä käytettyjä keinoja olivat puhujakategorioilla oikeuttaminen, asiantuntijalausunnoilla vahvistaminen, kategorisointi sekä numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen. Käydystä keskustelusta olen analysoinut tarkemmin teemoja, joissa puhuttiin lapsesta ja vanhemmuudesta ja rakennettiin näiden kautta lapsen etua. Tämän lisäksi olen tarkastellut argumentaatiota, jonka avulla käytiin kamppailua sekä poliittisesta vallasta että lapsen edun määrittelyvallasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsen etu näyttäytyi keskusteluissa moninaisena ja tilanteittain muuttuvana. Lapsesta ja vanhemmuudesta puhuttiin pitkälti toiminnan ja toimenpiteiden kohteina eikä toimijoina. Näin puheessa rakennettiin hoiva- tai huolenpitodiskurssia Lapsen edun käsitettä käytettiin monissa funktioissa: sillä oikeutettiin hyvinkin erilaisia näkemyksiä lastensuojelusta. Lapsen edun käsitettä käytettiin keskustelussa puolueiden väliseen poliittiseen valtakamppailuun. Tällöin myös retoristen keinojen käyttö oli puheessa monipuolisinta. Täysistuntopuheella oli myös ideologisia seurauksia. Lastensuojelulain kokonaisuudistuksen eduskuntakäsittelyssä lakiesitystä syytettiin toimenpidekeskeisyydestä ja viimesijaisuudesta. Kuitenkin myös suurin osa argumentaatiosta keskittyi näihin viimesijaisiin toimenpiteisiin. Keskustelussa rakennettiin varsin pessimististä kuvaa sosiaalisesta todellisuudesta. Kysymys onkin, legitimoiko tällainen puhe lastensuojelun olemassa olevan tilanteen: resurssien niukkuuden sekä pätevien sosiaalityöntekijöiden ja ennaltaehkäisevän näkökulman puuttumisen.
dc.format.extent79 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherargumentointi
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.otherlainsäädäntö
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherlastensuojelulaki
dc.subject.otherretoriikka
dc.subject.othervalta
dc.titlePuhetta lapsesta, vanhemmuudesta ja vallasta : lastensuojelulain kokonaisuudistuksen eduskuntakäsittely diskurssianalyyttisessa tarkastelussa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208242236
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2012-08-24T06:13:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoargumentointi
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysolastensuojelulaki
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysovalta


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot