Show simple item record

dc.contributor.authorPellinen, Maiju
dc.date.accessioned2012-08-20T06:47:50Z
dc.date.available2012-08-20T06:47:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224222
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38304
dc.description.abstractVerkostot ja erilaiset yhteistyön muodot ovat olleet suosittuja politiikan, organisaatiotutkimuksen ja sosiologian alueilla jo pitkään. Verkostojen hyötyjä ja haittoja on tarkasteltu runsaasti, mutta vähemmän huomiota ovat saaneet verkostossa työskentelevien käsitykset verkostosta. Näitä käsityksiä tarkastellaan tässä tutkielmassa. Tutkielmassa perehdytään verkoston jäsenten käsityksiin verkostosta organisaatioidentiteetin näkökulmasta. Organisaatioidentiteetin käsitteen katsotaan vastaavan kysymyksiin keitä me olemme, mikä on meidän tehtävämme, ja mitä haluaisimme olla. Tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään verkostomuotoisen organisaation rakennetta, haasteita ja hallintaa, sekä tarkastellaan organisaatioidentiteetin käsitettä, tutkimusparadigmoja ja tehdään katsaus aikaisempiin organisaatioidentiteetin tutkimuksiin. Teorian avulla luodaan pohja verkoston organisaatioidentiteetin tutkimiselle. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Seinäjoen yliopistokeskus, joka koostuu viiden yliopiston toiminnasta. Organisaatioidentiteetin luonnetta selvitetään tarkastelemalla kohdeorganisaation jäsenten tulkintoja ja käsityksiä kohdeorganisaatiosta. Tutkimuksen empiirinen aineisto on hankittu kyselyn ja teemahaastattelun avulla. Kysely lähetettiin kaikille kohdeorganisaation jäsenille, joista 24 prosenttia vastasi. Haastateltavina oli yhdeksän kohdeorganisaation henkilöstön jäsentä, joiden joukossa oli eri tehtävien ja yksiköiden edustajia. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällön analyysiä. Kerätyn aineiston ja teoriapohjan avulla pohditaan miten kohdeorganisaation jäsenet hahmottavat organisaationsa, ovatko siitä syntyneet tulkinnat yhdenmukaisia ja millaiseksi he kokevat oman yksikkönsä suhteen verkostoon. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että kohdeorganisaation jäsenet hahmottavat organisaation pääpiirteet hyvin yhtenäisesti. Tulosten perusteella Seinäjoen yliopistokeskusta luonnehditaan pääasiassa sen perustamisen taustalla olevilla syillä, ja se koetaan vahvasti alueellisena toimijana. Monille yliopistokeskus on kuitenkin jäänyt vielä vieraaksi, eikä sen katsota näkyvän omassa työssä. Vaikka yliopistokeskus mielletään vielä kehittyvänä toimijana, katsotaan sen tuottavan lisäarvoa yksiköilleen.
dc.format.extent68 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherverkostot
dc.subject.otheryliopistokeskukset
dc.subject.otherorganisaatio
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.otherorganisaatiotutkimus
dc.titleVerkoston organisaatioidentiteetti : Seinäjoen yliopistokeskus toimijoiden kokemana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208202174
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-08-20T06:47:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysoyliopistokeskukset
dc.subject.ysoorganisaatio
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoorganisaatiotutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record