Show simple item record

dc.contributor.authorTilsa, Laura
dc.date.accessioned2012-06-17T16:33:25Z
dc.date.available2012-06-17T16:33:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38049
dc.description.abstractRuotsin kielen oppitunneilla oppilaat saavat opettajalta palautetta tekemisistään ja kielitaidostaan. Palautteen on tarkoitus edistää oppilaan oppimista, joten voidaan olettaa, että opettajan antamalla palautteella on vaikutusta oppilaan motivaatioon ja sitä kautta kielen oppimiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa lukiolaisten ajatuksia ruotsin opetuksessa saamastaan palautteesta. Tarkoituksena on selvittää, millaista palautetta lukiolaiset saavat, saavatko he mielestään riittävästi palautetta ja millaista heidän mielestään on hyvä palaute. Kartoitan myös opettajien ajatuksia palautteen antamisesta ja sen vaikutuksista. Tutkielman tarkoituksena on lisäksi selvittää, onko palautteella mahdollisesti vaikutusta motivaatioon ruotsin opiskelua kohtaan. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä, joka koostui sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi 47 lukiolaista kahdesta eri lukiosta Pirkanmaalta. Aineistona käytän lisäksi kahden opettajan kirjallisia haastatteluja. Aineiston analysointiin käytin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Aineiston suppeuden vuoksi tutkielman tarkoituksena ei ole saada yleistettäviä tuloksia, vaan kartoittaa ruotsin tunneilla annettavan palautteen määrää ja laatua sekä kuvailla oppilaiden ja jossain määrin myös opettajien ajatuksia palautteesta. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että lukiolaiset toivovat saavansa enemmän henkilökohtaista ja yksityiskohtaisempaa palautetta. Vastauksista näkyy, että sekä opettajat että oppilaat kokevat palautteella olevan vaikutusta motivaatioon. Lähes kaikkia positiivinen palaute motivoi, kun taas joillekin negatiivinen palaute aiheuttaa päinvastaisen reaktion. Opettajien vastauksista käy ilmi, että he eivät mielestään anna tarpeeksi palautetta. Syynä tähän on useimmiten ajanpuute. Opettajat kuitenkin uskovat, että palautteella on vaikutusta opiskelumotivaatioon.
dc.format.extent33
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersvenska språket
dc.subject.otheråterkoppling
dc.subject.othermotivation
dc.titleGymnasieelevers och lärares åsikter om återkoppling och om dess betydelse
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206171885
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2012-06-17T16:33:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record