Show simple item record

dc.contributor.authorVäätäinen, Anni
dc.date.accessioned2012-06-13T05:47:37Z
dc.date.available2012-06-13T05:47:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218402
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38022
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selittää alakoulun opettajien ja rehtorien sekä luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä koulukasvatuksesta ja siitä, näkyykö yhteiskunnan tehokkuusajattelu koulussa. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaista kasvatus on koulussa? Mitä tehokkuus koulumaailmassa tarkoittaa? Kokevatko alakoulun opettajat, rehtorit ja luokanopettajaopiskelijat ristiriitaa yhteiskunnan ja omien arvojen sekä kasvatustavoitteiden välillä? Tutkimukseni tehtiin laadullisena tutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavia oli yhteensä 15, joista viisi oli rehtoreita, seitsemän alakoulun opettajaa ja kolme luokanopettajaopiskelijaa. Aineistoni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäiseen osaan haastattelin kolmea henkilöä: kahta opettajaa ja yhtä luokanopettajaopiskelijaa huhtikuussa 2010. Toisessa osassa haastattelut toistettiin kolmelle henkilölle ja lisäksi haastateltiin 12 uutta henkilöä. Ne toteutettiin huhti-, touko- ja kesäkuussa 2011. Haastattelut kestivät yhteensä 6 tuntia 32 minuuttia ja litteroituna aineistoa oli 98 sivua. Aineiston analyysissä käytettiin sekä teoriaohjaavaa että aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Keskeisiä tutkimustuloksia oli, että kasvatusvastuu ja ennen kaikkea vanhempien vaatimukset koulua kohtaan ovat lisääntyneet. Tuloksista kävi ilmi, että tehokkuus kuuluu vahvasti nykypäivään, mutta sen korostamista tutkimuksen osallistujat pitävät negatiivisena asiana. Kaikista kielteisimmin tehokkuuteen suhtautuivat luokanopettajaopiskelijat. Lisäksi luokanopettajaopiskelijat sekä rehtorit kokivat eniten ristiriitoja yhteiskunnan ja omien arvojensa välillä. Koulun tärkeimpänä tehtävänä opettajat, rehtorit ja luokanopettajaopiskelijat pitävät oppilaan persoonallisen kasvun tukemista ja jokaisen oman paikan löytämistä yhteiskunnassa.
dc.format.extent110 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkasvatusvastuu
dc.titleTehokkuusajattelu koulukasvatuksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206131857
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-06-13T05:47:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotehokkuus
dc.subject.ysokoulukasvatus
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysoarvot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record