Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHalttunen, Reetta
dc.date.accessioned2012-06-06T18:48:49Z
dc.date.available2012-06-06T18:48:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218249
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37982
dc.description.abstractAiempien tutkimusten perusteella lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia, on usein pulmia myös vertaissuhteissaan ja leikeissään. Tällaisten lasten kuuleminen tutkimuksissa on ollut melko vähäistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisina näyttäytyvät vertaissuhteet ja leikki lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia. Lisäksi tarkoituksena oli saada esiin lasten itsensä näkökulmaa vertaissuhteistaan ja leikeistään. Tutkimus toteutettiin etnografistyyppisesti yhden keskisuomalaisen päiväkodin esiopetusryhmässä. Ryhmässä oli yhteensä 21 lasta, joista seitsemällä oli jonkinlaisia itsesäätelyn pulmia. Näistä seitsemästä lapsesta kuusi oli poikia ja yksi tyttö. Aineistonkeruun menetelminä käytettiin lasten vapaan leikin tilanteiden havainnointia videoinnin avulla sekä lasten yksilö- ja parihaastatteluja videoin tuettuna. Aineisto kerättiin marraskuussa 2011. Analyysissa käytettiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoja. Vertaissuhteet lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia, voitiin jakaa vertaissuhteiden muotoihin ja vertaissuhteiden pulmiin. Leikkiä lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia, tarkasteltiin leikin eri tyyppien, leikin sosiaalisten muotojen sekä leikkitaitoihin liittyvien pulmien kannalta. Tulokset osoittivat, että vertaissuhteet ja leikki näyttäytyvät melko ongelmallisina lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia. Nämä lapset leikkivät paljon yksin eivätkä yhteisleikit monesti sujuneet leikkikavereiden kanssa. Leikkitaitoihin liittyviä pulmia olivat esimerkiksi itsehillinnän vaikeus, vaikeus löytää leikkikaveri tai liittyä toisten leikkiin, vaikeus sääntöjen neuvottelemisessa sekä vaikeus asettua toisen asemaan. Vertaissuhteiden pulmina näkyivät esimerkiksi torjuminen, yksinäisyys, syrjäänvetäytyminen sekä kiusaamisen eri muodot. Tuloksissa korostui tarve aikuisen osallistumiselle lasten leikkeihin sekä tarve vertaissuhteiden tukemiselle. Myös lapset itse korostivat halukkuuttaan saada aikuiset mukaan leikkeihinsä. Aikuiset osallistuivat kuitenkin vain vähän lasten leikkeihin. Merkittävää on myös se, miten suuren arvon lapset antoivat pienillekin onnistumisille vertaissuhteissaan. Tämä edelleen korostaa tarvetta aikuisen tuelle, jotta onnistumisen kokemukset vertaissuhteissa ja leikeissä mahdollistuisivat.
dc.format.extent96 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheritsesäätely
dc.subject.otherlasten vertaissuhteet
dc.subject.otherleikki
dc.subject.otherlasten kuuleminen
dc.title"Kukaan ei halua pelata mun kanssa" : vertaissuhteet ja leikki lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia
dc.title.alternativeVertaissuhteet ja leikki lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206061815
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2012-06-06T18:48:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysoleikki
dc.subject.ysoADHD


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot