Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPulkkinen, Pilvi
dc.date.accessioned2012-06-04T09:07:01Z
dc.date.available2012-06-04T09:07:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218142
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37955
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on tarkastella opinto-ohjaajan ohjaukseen liittyviä kokemuksia ja selvittää, minkälaisten merkitysten pohjalta hän toimii. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten opinto-ohjaaja kokee oman ohjaajuutensa keskeisimmät ulottuvuudet. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa syvennytään yhden opinto-ohjaajan ohjaajuuteen. Tutkimusta lähestytään fenomenologis-hermeneuttisesta näkökulmasta. Fenomenologiassa tutkitaan yksilön kokemuksissa esiin tulevia merkitysrakenteita, ja hermeneutiikassa tulkitaan haastateltavan ilmaisuja kokemuksista. Tutkimusaineisto on kerätty hyödyntämällä stimulated recall -menetelmää, jossa haastattelun tukena on käytetty videonauhaa opinto-ohjaajan pitämistä ammatinvalinnanohjauskeskusteluista. Tutkimusaineiston käsittelyssä ja analyysissa on pyritty etenemään Giorgin (1985) fenomenologisten portaiden mukaan. Menetelmä sisältää neljä systemaattista ja prosessimaisesti etenevää vaihetta. Tutkimushenkilönä on ammattitaitoinen, kokenut ja ohjauksen kehittämisestä innostunut lukion opinto-ohjaaja, Mari (nimi muutettu). Marin omaan ohjaajuuteensa liittämät kokemukset ja niitä kuvaavat merkitykset jäsentyivät tutkimuksen aikana seitsemäksi eri merkityskokonaisuudeksi: ohjattaviin suhtautumisen, kohtaamisen, voimaantumisen, luovuuden, intuition, mielikuvien ja ohjauksen kehittämisen kokonaisuuksiksi. Näistä kolme ensimmäistä kuvaavat Marin ohjaajuuden sydämen asioita, jotka heijastavat Marin ohjauksen arvomaailmaa: ne kertovat, miten Mari suhtautuu opiskelijoihin, minkälainen tila Marin ohjauksessa vallitsee ja mitkä asiat ohjauksessa ovat Marin mielestä kaikista tärkeimpiä. Jälkimmäiset neljä merkityskokonaisuutta kuvaavat Marin luovaa työotetta, joka ilmentää Marin tapaa tehdä ohjaustyötä. Mari kuvaa sydämen asioita ja luovaa työotetta voimapariksi, jossa sydämen asiat vievät ohjaajan voimia ja luovaan työotteeseen kuuluvat asiat vastaavasti antavat ohjaajalle voimia. Tutkimusprosessi on ollut myös Marille hänen omien sanojensa mukaan antoisa oppimiskokemus, joka on tuonut hänelle uusia oivalluksia omasta ohjaajuudestaan. Tämä tutkimus viestittää ohjaajille oman ohjaajuuden ja sen eri ulottuvuuksien tiedostamisen tärkeydestä. Se vaatii ohjaajalta ennen kaikkea pysähtymistä ja omien kokemuksien reflektoimista ja tarkastelua ulkopuolisen silmin.
dc.format.extent116 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfenomenologia
dc.titleMarin ohjaajuuden ulottuvuudet : fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään lukion opinto-ohjaajan ohjaajuudesta
dc.title.alternativeFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään lukion opinto-ohjaajan ohjaajuudesta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206041793
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2012-06-04T09:07:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysohermeneutiikka
dc.subject.ysoreflektio
dc.subject.ysoammatinvalinnanohjaus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot