Show simple item record

dc.contributor.authorRiutta, Anna-Maija
dc.date.accessioned2012-06-04T05:57:44Z
dc.date.available2012-06-04T05:57:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218112
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37948
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia käsityksiä sekä 7.luokkalaisilla nuorilla että yläkoulujen rehtoreilla on siirtymästä alakoulusta yläkouluun. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia metataitoja kyseiseen siirtymävaiheeseen liittyy, ja miten ne ilmenevät 7.luokkalaisten käsityksissä. Tutkimuksen kohteena olivat peruskoulun 7.luokkalaiset nuoret sekä yläkoulujen rehtorit. 7.luokkalaisilta aineisto kerättiin eläytymismenetelmällä Keski-Uusimaalaisessa yläkoulussa oppitunnin aikana. Rehtoreilta saatu aineisto kerättiin Internet-kyselyllä. Kysely lähettiin kaikille Suomen yläkoulujen rehtoreille, joten erityistä otantaa ei tarvinnut suorittaa. Tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoittelun avulla. Aineisto analysoitiin pääasiallisesti aineistolähtöisesti, mutta analyysissa oli yhteyksiä teoriaan, joten analyysissa käytettiin myös teoriasidonnaista analyysia. Analyysissa lähdettiin liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta lopuksi mukaan otettiin teoriasta nousseita ajatuksia ja huomioita. Tutkimuksessa selvisi, että hyvää ja joustavaa koulusiirtymää ennustaa muun muassa se, että nuorella on taattuja sosiaalisia suhteita, positiivinen käsitys omasta itsestään sekä valmiuksistaan sopeutua muutoksiin. Lisäksi hyvään siirtymään liittyy oppilaan oma halu ottaa vastuuta, kasvaa ja itsenäistyä. Yläkouluun siirtyvä nuori kohtaa monenlaisia muutoksia, joten myös koulun tulee olla valmiina kohtaamaan uudet oppilaat. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yläkouluissa ymmärretään kyseisen siirtymävaiheen erityisyys. Monissa kouluissa on tehty tavoitteellinen suunnitelma siirtymävaiheeseen, johon on sisällytetty muun muassa ryhmäyttämistä, osallistumismahdollisuuksia ja aikuisten tukea. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että toimenpiteitä ei ole tehty riittävästi. Tutkimuksesta käy ilmi, että kouluissa kaivataan muun muassa moniammatillista yhteistyötä siirtymävaiheen tukemiseksi. Tutkimus on pääasiallisesti laadullinen ja perustuu kahden eri aineiston hyödyntämiseen. Eläytymismenetelmän luonteesta johtuen, tutkimuksen tulokset eivät välttämättä perustu todellisiin tapahtumiin tai kokemuksiin. Tulokset kuitenkin antavat suuntaa siitä, minkälaisia odotuksia ja käsityksiä alakoulusta yläkouluun 7.luokkalaisten mielestä liittyy. Yläkoulujen rehtoreilta kerätyn aineiston tuloksia voi kuitenkin pitää todenmukaisina ja luotettavina. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata siirtymävaihetta eri näkökulmista ja samalla lisätä tietoa ja tukea kasvatusyhteisöjen kehittämistyötä.
dc.format.extent86 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermetataidot
dc.titleNuorten metataitojen yhteys alakoulusta yläkouluun siirtymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206041786
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2012-06-04T05:57:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoalakoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record