Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKokkonen, Tuukka
dc.date.accessioned2012-05-29T06:14:41Z
dc.date.available2012-05-29T06:14:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1217474
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37917
dc.description.abstractKokkonen, T. 2012. Opettajaopiskelijoiden käyttämät viestinnälliset lähestymistavat alakoulun luonnontiedon oppitunneilla. Kohti dialogista tutkivaa oppimista. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 64 sivua. Luonnontieteiden opetusta on viime aikoina kehitetty kohti tutkivaa oppimista. Tämä on näkynyt myös Jyväskylän yliopiston opettajankoulutukseen, jossa on pyritty uudistamaan luonnontiedon kurssia (POM11YL) vastaamaan paremmin nykyistä käsitystä hyvästä luonnontiedon opetuksesta. Lukuvuonna 2010–2011 opettajaopiskelijat tutustuivat kurssin aikana ilmastonmuutokseen ja dialogisen tutkivan opetuksen ajatuksiin. He suunnittelivat ja toteuttivat dialogisuuteen perustuvan opetuskokonaisuuden (90 min). Suunnittelussa heitä ohjattiin keskittymään tunnin vuorovaikutukseen viestinnällisiä lähestymistapoja (Mortimer & Scott 2003) hyödyntäen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, millaisia viestinnällisiä lähestymistapoja opettajaopiskelijat käyttivät suunnittelemiensa oppituntien eri vaiheissa ja miten dialogisuus näkyi opetuksessa. Lisäksi tarkasteltiin, miten opettajaopiskelijoiden pitämät oppitunnit vastasivat suunnitelmia viestinnällisten lähestymistapojen osalta, ja miten tunneilla näkyi ajatus dialogisesta opetuksen avaamisvaiheesta ja auktoritatiivisesta sulkemisvaiheesta (Scott & Ametller 2007). Viestinnällistä lähestymistapaa tarkasteltiin kahdella ulottuvuudella, jotka olivat vuorovaikutteinen-vuorovaikutukseton ja dialoginen-auktoritatiivinen. Tutkimusaineisto koostui neljästä keväällä 2011 videoidusta oppitunnista, joiden toteutuksesta vastasivat eri opiskelijaryhmät. Tunnit pidettiin kuudensissa luokissa Keski-Suomessa. Lisäksi aineistona olivat opiskelijoiden laatimat tuntisuunnitelmat. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden on hankala soveltaa dialogisuutta opettaessaan. Vaikka he olivat suunnitelleet tunnit pääosin vuorovaikutteisiksi ja dialogisiksi, ne toteutuivat joitakin dialogisia tuokioita lukuun ottamatta auktoritatiivisina. Myös selkeät dialogiset opetuksen avaamisvaiheet puuttuivat. Tutkimuksen perusteella opettajankoulutuksen luonnontiedon kurssia on kehitettävä edelleen, mikäli pyrkimyksenä on kouluttaa opettajia, jotka toteuttavat dialogista tutkivaa oppimista. Tällöin he rakentavat opetuksensa siten, että se etenee oppilaiden arkikäsityksistä kohti luonnontieteellistä selitystä. Asiasanat: dialogisuus, opetus, opettajankoulutus, tutkiva oppiminen, ympäristö- ja luonnontieto
dc.format.extent69 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherdialogisuus
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otheropettajankoulutus
dc.subject.othertutkiva oppiminen
dc.subject.otherympäristö- ja luonnontieto
dc.titleOpettajaopiskelijoiden käyttämät viestinnälliset lähestymistavat alakoulun luonnontiedon oppitunneilla : kohti dialogista tutkivaa oppimista
dc.title.alternativeKohti dialogista tutkivaa oppimista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205291752
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-05-29T06:14:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysoympäristö- ja luonnontieto


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot