Show simple item record

dc.contributor.authorKriikkula, Jukka
dc.date.accessioned2012-05-22T06:15:32Z
dc.date.available2012-05-22T06:15:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1217019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37873
dc.description.abstractTutkimuksessani selvitän musiikinopettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta heidän työyhteisöissään. Lähestyn sosiaalista tukea Housen määrittelemien tiedollisen, välineellisen ja emotionaalisen tuen näkökulmasta ja tarkaste-len musiikinopettajien kokemuksia niin vertaisilta kuin esimieheltä saadusta tuesta. Tutkimusmenetelmä on laadul-linen ja aineisto pohjautuu teemahaastatteluihin. Aineiston olen kerännyt haastattelemalla neljää musiikinopettajaa, joista kaksi työskentelee yläkoulussa, yksi lukiossa ja yksi sekä yläkoulussa että lukiossa. Tutkimustulokset osoittivat, että musiikinopettajat ovat varsin tyytyväisiä sosiaaliseen tukeen työyhteisössään. Yh-teistyö muiden opettajien kanssa toimii tarvittaessa ja enemmistö haastateltavista koki opettajahuoneen ilmapiirin hyväksi ja musiikinopettajalle ystävälliseksi. Tiedollisen tuen saannissa opettajayhteisöä ja koko koulua koskevat suuret muutokset, kuten remontti, ovat tehneet viestinnästä haastavaa, mutta samalla kehittäneet sitä. Välineellistä tukea saadaan erityisesti työtovereilta, jotka ovat itse musiikillisesti orientoituneita. Parhaiten yhteistyö onnistuu muiden taito- ja taideaineiden opettajien kanssa. Koulun juhlien järjestämisessä musiikinopettajilla on apuna muita opettajia ja vaikka juhlat koetaan työläinä, ovat ne silti antoisia. Emotionaalista tukea välitetään opettajayhteisössä empatian, ymmärryksen, arvostuksen ja välittämisen osoittamisena. Näitä musiikinopettajat kokevat saavansa yh-teisönsä muilta opettajilta, mutta opettajakunnan koko vaikuttaa tuen saantiin. Suuresta opettajayhteisöstä löytyy myös opettajia, joiden kanssa yhteistyö ei onnistu. Esimiestukea musiikinopettajat pitävät ensisijaisen tärkeänä. Tuloksissa ilmeni, että rehtorin osoittama sosiaalinen tuki vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin. Sen sijaan rehtorin väsyminen, kiireisyys ja stressaantuminen vaikutti negatiivisesti opettajayhteisöön. Tärkeimmäksi tuen muodoksi haastateltavat kokivat rehtorin osoittaman tiedolli-sen tuen, mutta myös välineellisen tuen koettiin vaikuttavan suoraan työssä jaksamiseen. Emotionaalisen tuen koet-tiin rehtorilta olevan luottamuksen ja arvostuksen osoittamista musiikinopettajaa kohtaan. Musiikinopettajan yksinäisyys nousi esille siinä, että hän on usein ainut aineensa opettaja työyhteisössä. Muut ai-neenopettajat ja rehtori eivät täysin voi ymmärtää musiikinopettajan työtaakkaa eikä musiikin erityisluonnetta op-piaineena. Lisäksi musiikinopettaja täytyy puolustaa yksin aineensa asemaa opettajayhteisössään.
dc.format.extent59 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropettajanhuone
dc.titleMusiikinopettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta opettajayhteisössä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205221699
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2012-05-22T06:15:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysomusiikinopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysovertaistuki
dc.subject.ysoesimiehet
dc.subject.ysoilmapiiri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record