Show simple item record

dc.contributor.authorKnaapi-Junnila, Sari
dc.date.accessioned2012-05-16T07:18:24Z
dc.date.available2012-05-16T07:18:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1216771
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37847
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Kuntoutuminen lonkan tekonivelleikkauksesta – kuntoutujien kertomat tarinamallit Knaapi-Junnila Sari Fysioterapian pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos, 2012. 167 sivua, 36 liitesivua. Tämä tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston johtamaa Osallistava potilasohjaus fysioterapiassa -tutkimushanketta. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kuntoutumisen merkityksiä lonkan tekonivelleikkauksesta kuntoutuville. Tutkimusaineisto koostuu kymmenen, 63–79-vuotiaan kuntoutujan haastatteluista leikkaukseen valmistautuessa ja siitä kuntoutumisen alkuvaiheessa. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia tarinoita he kertovat kuntoutumisestaan. Käytetyt tutkimusmetodit pohjautuvat kielellisyyteen, kerronnallisuuteen ja performatiivisuuteen. Laaja tutkimusaineisto analysoitiin narratiivien analyysimenetelmin. Analyysin tuloksena aineistosta löydettiin neljä tarinamallia: Kuntoutumisen oikeus -, Autonominen kuntoutuminen -, Kuntoutumisen turvattomuus - ja Luottavainen kuntoutuminen -tarinamalli.Vuorovaikutuskokemuksilla terveydenhuollon kanssa on tärkeä merkitys kaikissa tarinamalleissa, mutta niissä painotetaan vuorovaikutustapahtumaa eri tavoin. Kuntoutumisen oikeus - ja Luottavainen kuntoutuminen -tarinamallissa painopiste on vuorovaikutusprosessin tuloksissa: näistä ensimmäisessä tulosten tarkastelu suuntautuu menneisyyteen (syyt) kun taas jälkimmäisessä katse on tulevaisuuteen (seuraukset). Autonominen kuntoutuminen -tarinamallissa painopiste on tulosten sijaan vuorovaikutuskumppaneiden ominaisuuksissa ja Kuntoutumisen turvattomuus -tarinamallissa puolestaan pääpaino on vuorovaikutuskumppaneiden välisessä suhteessa. Tarinamalleihin sisältyy moraalista arviointia terveydenhuollon ja sen henkilöstön toiminnasta sekä niiden syistä, seurauksista ja oikeutuksista. Tarinamallit kertovat kuntoutumisesta vuorovaikutuskokemuksista koostuvana, prosessimaisena kokonaisuutena, joka sisältää kokemuksia itsestä (kehosta, ajatuksista, ensisijaisista -sosiaalisista - ja taustatunteista) sekä toiminnasta elinympäristössä. Niissä käsitellään oikeuksia, velvollisuuksia, autonomisuutta, kontrollia sekä luottamusta tai epäluottamusta ja turvallisuutta tai turvattomuutta kuntoutumisessa. Tarinamallit kertovat ristiriidasta julkisen terveydenhuollon resurssien ja sitä tarvitsevien välillä. Vastapooleina tarinamalleissa ovat uhritarina terveydenhuollon ylikuormitetuista työntekijöistä ja selviytymistarina, jonka päähenkilöiksi kuntoutujat ovat pakotettuja. Tutkimuksen lopussa pohditaan, kuinka ymmärrystä kuntoutumisen merkityksistä voidaan jatkossa hyödyntää terveydenhuollon toimintakäytäntöjen, esimerkiksi fysioterapeuttisen ohjauksen, kehittämisessä. Aiemmissa toimintaan ja identiteettiin liittyvissä tutkimuksissa ei systemaattisen katsauksen perusteella ole selvitetty lonkan tekonivelleikkauksen fysioterapiaohjauksen läpikäyneiden kuntoutujien kertomia kokemuksia. Tunnekokemuksia näissä aiemmissa tutkimuksissa ei ole raportoitu muidenkaan kuntoutujien osalta.
dc.description.abstractABSTRACT Rehabilitating from a hip endoprosthesis operation – story models narrated by the patients Knaapi-Junnila Sari Master´s thesis in Physiotherapy. University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences, Department of Health Sciences, 2012. 167 pages, 36 pages of appendices. The purpose of this thesis is to understand the meanings that patients relate to rehabilitating from a hip endoprosthesis operation. Ten arthrosis-suffering patients took part in this survey before and after their operation. The starting point for this qualitative study is the patients’ experiences of themselves and their agency in the changes taking place during rehabilitating. This thesis establishes what kinds of stories the patients tell about rehabilitating. The data is analyzed with data-oriented narrative methods. Four story models can be found in the data: rehabilitating as a right, autonomous rehabilitating, insecurity of rehabilitating, and trusting rehabilitating. The interaction taking place with healthcare has an important role in all story models, but emphasis is given to different parts of it. They tell about rehabilitating as a process comprised of interaction episodes and patients’ experiences of themselves and their own agency. They deal with rights, responsibility, autonomy and control as well as trust or distrust and a sense of security or feeling of insecurity during rehabilitating. The story models tell about the insufficiency of public healthcare. One part of this is the victim story of healthcare workers, and the other part is a survivor story of which the patients are forced to become part. How this understanding of the meanings of rehabilitating could be used is reflected on at the end of this thesis. The systematic review of patients’ experiences indicated that no earlier knowledge of this kind exists about the patient-group in question and that feeling-experiences lack completely.eng
dc.format.extent167 s
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheragency
dc.subject.otherfysioterapia
dc.subject.otherarthroplasty
dc.subject.otherkuntoutuminen
dc.subject.othernarratiivisuus
dc.subject.otherhip
dc.subject.othernivelrikko
dc.subject.otherinterpersonal relations
dc.subject.othertekonivelet
dc.subject.othernarration
dc.subject.otherosteoarthritis
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.otherphysical therapy specialty
dc.subject.otherrecovery of function
dc.subject.otherreplacement
dc.titleKuntoutuminen lonkan tekonivelleikkauksesta : kuntoutujien kertomat tarinamallit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205161668
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2012-05-16T07:18:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysotoipuminen
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysonivelrikko
dc.subject.ysotekonivelet
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysolonkka
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoleikkaushoito
dc.subject.ysokuntoutuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record