Show simple item record

dc.contributor.authorKeskinen, Ville
dc.contributor.authorPalmroth, Juha-Pekka
dc.date.accessioned2012-05-04T10:14:25Z
dc.date.available2012-05-04T10:14:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1216044
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37771
dc.description.abstractSelvitimme tutkimuksessamme koulujen ja palloilun lajiliittojen välistä yhteistyötä. Kartoitimme tutkimuksessamme yhteistyön määrää, muotoja ja haasteita sekä lajiliit-tojen kasvatuksellisia tavoitteita. Mukana tutkimuksessa oli kuusi lajiliittoa. Yhteis-työstä vastaavat paikallisella tasolla urheiluseurat ja näin ollen myös seurat olivat tutkimuksen kohteena. Tutkimuksemme aineisto koostui sähköpostikyselystä kuudel-le palloilun lajiliitolle, kahden rehtorin yksittäishaastatteluista sekä koulun edustajien, lajiliittojen ja seurojen edustajien ryhmähaastattelusta. Sähköpostikyselyn tarkoi-tuksena oli kartoittaa halukkuutta yhteistyöhön ja sen määrää ja muotoja. Rehtori-haastattelut ja ryhmähaastattelu puolestaan kohdentuivat yhteistyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä liikuntakasvatuksellisiin tavoitteisiin yhteistyön näkökulmasta. Kyselyn tulosten mukaan kaikki lajiliitot tekevät jonkin verran yhteistyötä koulujen kanssa ja olisivat kiinnostuneista lisäämään sitä. Haastattelujen perusteella yhteistyön tekemisen suurimpana esteenä ovat kysymykset yhteistyön aloitteiden ja ylläpitämi-sen vastuista. Yhteistyön muodoissa oli lajiliittojen välillä eroja, sillä osa liitoista ei suoraan tehnyt yhteistyötä koulujen kanssa vaan paikalliset seurat vastasivat yhteis-työstä. Tutkimuksemme mukaan seurat nähdään kasvatuksellisena ympäristönä ja seuratoimintaan osallistumisen kasvatuksellista merkitystä nuorelle korostettiin. Yh-teistyömahdollisuudet koettiin hyviksi silloin, kun seuratoimijoina ja rehtoreina on henkilöitä, jotka ovat siitä innostuneita. Vaikka tutkimuksemme ei varsinaisesti koh-distunut vanhempien merkitykseen, myös vanhempien rooli liikuntaan ja liikunnan avulla kasvattajina nousi esiin.
dc.format.extent77 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLiikuntakasvatus
dc.subject.otherkasvatus liikunnan avulla
dc.subject.otherkasvattaminen liikuntaan
dc.subject.otherkasvatustavoitteet
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.otherlajiliitto
dc.subject.otherurheiluseura.
dc.titleKoulujen ja palloilun lajiliittojen liikuntakasvatuksellinen yhteistyö
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205041605
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-05-04T10:14:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokasvatustavoitteet
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysopalloilu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record