Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPernu, Ville
dc.date.accessioned2012-04-12T11:10:29Z
dc.date.available2012-04-12T11:10:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1197542
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37689
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla ruotsin kielen aineenopettajiksi opiskelevien käsityksiä opettajan roolista, tehtävistä sekä heidän omasta tulevasta opettajaidentiteetistään. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla ja analysoitiin kvalitatiivisesti. Haastatteluun osallistui seitsemän opiskelijaa, jotka kaikki olivat jo pääsykokeessa saaneet opinto-oikeuden sekä ruotsin kieleen että opettajan pedagogisiin opintoihin. Opiskelijat valittiin siten, että yksikään heistä ei tutkimushetkellä eli syksyllä 2011 ollut aloittanut opettajan pedagogisia aineopintoja. Teemahaastatteluiden perusteella määrittelin jokaiselle haastateltavalle sopivan opettajan roolin. Tarkoituksena oli näin tarkastella, mikä opettajan rooli kuvaa parhaiten opiskelijan näkemyksiä opettamisesta ja opettajan ammatista. Käyttämäni opettajan roolien kuvaukset pohjautuvat Rannströmin (1995) tutkimukseen ja ovat tiedonvälittäjä, selittäjä, mielenkiinnon herättäjä, huolenpitäjä ja kasvattaja. Analyysin perusteella yksi haastateltavista oli opettajan rooliltaan lähinnä tiedonvälittäjä. Selittäjä kuvasi kahden haastateltavan näkemyksiä parhaiten, kun taas mielenkiinnon herättäjä vastasi parhaiten kolmen informantin mielipiteitä ja yksi haastatelluista oli kasvattaja. Analyysiosiossa käsittelin myös muutamia sellaisia asioita, jotka aineiston perusteella näyttivät nousevan esiin: seitsemästä haastatellusta kuusi nosti esiin negatiiviset asenteet ruotsin kieltä kohtaan mahdollisena haasteena tulevassa työssään. Myös opettajan roolin ja henkilökohtaisen elämän yhdistäminen mietitytti, kolme haastateltavaa käsitteli tässä yhteydessä myös sosiaalista mediaa pohtien voiko opettaja olla esimerkiksi Facebookissa oppilaiden kaveri. Tuloksista voidaan päätellä, että aineenopettajiksi opiskelevien käsitykset opettajan roolista, tehtävistä ja omasta tulevasta opettajaidentiteetistään vaikuttavat olevan hyvin yksilöllisiä sekä vaihtelevan voimakkaasti haastateltavien välillä, eikä ainakaan tässä tutkimuksessa voitu osoittaa mitään selkeää taustatekijää, joka olisi ennustanut sitä, mikä opettajan rooli kuvaa opiskelijaa parhaiten.
dc.format.extent60 sivua
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlärarroll
dc.subject.otherläraridentitet
dc.subject.othersvensklärare
dc.title"...Aattelin että mää voin kyllä olla parempi" : blivande svensklärares uppfattningar om lärares roll, uppgifter och sin egen läraridentitet
dc.title.alternativeBlivande svensklärares uppfattningar om lärares roll, uppgifter och sin egen läraridentitet
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204121532
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2012-04-12T11:10:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoroolit
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoruotsin kieli


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot