Show simple item record

dc.contributor.authorHento, Inka
dc.date.accessioned2012-03-28T04:24:41Z
dc.date.available2012-03-28T04:24:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37645
dc.description.abstractHento, Inka Elintarvikkeiden verkkokauppa – motivaatio ostamiseen ja päätöksenteko Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 25 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Seppänen Ville Suomessa Internetin käyttö koko väestön keskuudessa on noussut 86 prosent-tiin. Internetin suosion myötä verkkokaupankäynti on kasvanut paljon; vuonna 2010 suomalaiset kuluttivat Internet-ostoksiin 9,4 miljardia euroa, kun vuonna 2001 vastaava summa oli vain 0,6 miljardia euroa. Verkkokaupan kasvu on ai-heuttanut myös sen, että eri kaupan alat ovat aloittaneet liiketoiminnan myös Internetissä. Yksi kaupan ala, joka on myös laajentanut toimintansa verkkoon, on elintarvikekauppa. Ruokatavarat ovat kuitenkin yksi hankalimmista verkos-sa myytävistä tuoteryhmistä, sillä esimerkiksi tuoretuotteet aiheuttavat haastei-ta logistiikalle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan elintarvikkeiden verkkokauppaa, siihen liittyviä erityispiirteitä ja haasteita, sekä kuluttajan motivaatiota ruoan ostami-seen verkosta ja ostopäätöksen tekoa. Tutkielma keskittyy sellaisiin elintarvik-keiden verkkokauppoihin, jotka tarjoavat sekä tuore- että kylmätuotteita, ei pelkästään kuivatuotteita. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka perustuu pää-asiassa aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tutkielmassa havaittiin, että on selvästi tunnistettavissa syitä, miksi kulut-tajat haluavat ostaa elintarvikkeita verkon kautta. Tällaisia syitä ovat esimerkik-si ajan ja vaivan säästäminen. Tutkielmassa havaittiin myös tekijöitä, jotka vai-kuttavat kuluttajien päätökseen ostaa elintarvikkeita verkosta. Tällaisia tekijöitä ovat erilaiset tilannetekijät, esimerkiksi lasten syntymä tai terveysongelmat.fi
dc.language.isofin
dc.subject.otherverkkokauppafi
dc.subject.othere-kauppafi
dc.subject.otherelintarvikekauppafi
dc.subject.otherverkkoruokakauppafi
dc.subject.otherkuluttajafi
dc.titleElintarvikkeiden verkkokauppa – motivaatio ostamiseen ja päätöksenteko
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201203281491
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record