Show simple item record

dc.contributor.authorLeivonen, Kukka-Maaria
dc.date.accessioned2012-02-12T15:30:41Z
dc.date.available2012-02-12T15:30:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1193773
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37353
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten nuoret aikuiset kuvailevat vuorovaikutusta suun hoidon vastaanottokäynnillä ja terveysneuvontatilanteessa. Lisäksi tutkittiin, millaisia asioita nuoret aikuiset pitävät tärkeinä, ja miten nämä tekijät toteutuivat suun hoidon vastaanottokäynnillä ja terveysneuvontatilanteessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä ja pilotoida suun terveydenhuoltoon soveltuva asiakaspalautelomake, jolla voidaan kartoittaa vuorovaikutuksen toteutumista. Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta 19 – 21 -vuotiasta nuorta aikuista keväällä 2010. Haastatteluaineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeella keväällä 2011. Kyselyyn vastasi 150 iältään 15 – 30 –vuotiasta nuorta aikuista. Kyselylomake pilotoitiin haastattelujen yhteydessä ja siihen tehtiin täydennyksiä haastatteluaineiston perusteella. Kvantitatiivinen aineisto ristiin-taulukoitiin, siitä laskettiin prosentit ja frekvenssit. Merkitsevyyksiä testattiin Khiin neliö -testillä. Nuoret aikuiset olivat tyytyväisiä vastaanottokäyntien ja terveysneuvontatilanteiden vuorovaikutukseen ja sisältöön. Ilmapiiri vastaanotolla oli ollut luotettava, turvallinen ja ystävällinen. Henkilökunnan ammatilla ei ollut vaikutusta siihen, millaiseksi nuoret aikuiset ilmapiirin kokivat. Nuorten aikuisten tärkeänä pitämät asiat olivat toteutuneet vastaanottokäynneillä hyvin. Nuorilla aikuisilla oli tietoa suun terveydestä. He myös pitivät tietoa ja ohjeita suun terveydestä tärkeänä. Terveysneuvonta oli noudattanut motivoivan haastattelun periaatteita. Suun terveyden edistämiseen oli kiinnitetty eniten huomiota ehkäisevän hoidon ja iensairauksien hoidon käynneillä sekä suuhygienistin ja hammashoitajan vastaanotolla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että terveysneuvonnan tulisi olla koko suun terveydenhoitohenkilöstön asia. Henkilöstön kouluttaminen hallitsemaan motivoivan haastattelun menetelmät tehostaisi terveyden edistämistä ja vuorovaikutusta kaikilla vastaanottokäynneillä. Asiakaspalautelomaketta voidaan käyttää niin terveys-neuvontatilanteiden kuin vastaanottokäyntien vuorovaikutuksen arvioimiseen. Lomaketta voidaan muokata edelleen tarpeen mukaan ja käyttää eri ikäryhmissä.
dc.format.extent87 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersuun terveys
dc.subject.othernuori aikuinen
dc.subject.othermotivoiva haastattelu
dc.subject.othersuun terveysneuvonta
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.titleSuun hoidon vastaanottokäyntien sekä terveysneuvontatilanteiden vuorovaikutuksellinen ja sisällöllinen toteutuminen nuorten aikuisten kuvailemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201202121162
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2012-02-12T15:30:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysosuun terveys
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysoterveysneuvonta
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record