Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLaaksonen, Stiina-Kaisa
dc.date.accessioned2012-01-30T17:47:53Z
dc.date.available2012-01-30T17:47:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1193196
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37289
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli kuvata esimiesten kokemuksia esimiehen ja vertaisen työntekijän roolien yhdistämisestä sekä vuorovaikutussuhteista alaistensa kanssa. Lisäksi tavoitteena oli kuvata, millaisia dialektisia jännitteitä tällaisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyy. Suhteiden jännitteisyyttä tarkasteltiin esimiesten kokemusten kautta. Tutkimusta varten haastateltiin yhdeksää esimiestä eräästä kaupunkiorganisaatiosta. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja ne toteutettiin yksilöhaastatteluina. Aineiston analyysi tapahtui laadullisesti teemoitellen ja koodaten. Tutkimuksen tulokset osoittivat esimiehen ja vertaisen työtoverin roolien yhdistämisen olevan varsin keskeinen rakenne tietotyöhön keskittyneissä asiantuntijaorganisaatioissa. Esimiehen roolin ja vertaisen asiantuntijan roolin yhdistäminen ei tulosten pohjalta ole yksiselitteistä, vaan roolien välillä liikkuminen edellyttää rooleihin liittyvien odotusten tunnistamista, niiden hallintaa sekä viestintäkäyttäytymisen mukauttamista kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Osalle esimiehistä kahden roolin välillä liikkuminen vaikutti myös synnyttävän kokemuksia rooliristiriidoista. Tutkielman tulokset antavatkin viitteitä siitä, että esimiesten parempi työnohjauksellinen tuki sekä työtehtäviin perehdyttäminen olisi tärkeää kohdeorganisaatiossa. Tutkimuksen tulosten perusteella esimies-alaissuhteiden dialektiset jännitteet esimiehen ollessa sekä vertainen työntekijä että esimies ovat samanarvoisuus-eriarvoisuus, läheisyys-etäisyys, henkilökohtaisuus-instrumentaalisuus, avoimuus-sulkeutuneisuus sekä suosiminen-tasapuolisuus. Tutkielman tulokset tarjoavat uusia näkökulmia organisaatioiden johtamisviestinnän kehittämiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä esimerkiksi esimiesten perehdyttämisohjelmien laatimisessa ja työnohjauksen kehittämisessä.
dc.format.extent76 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherdialektiset jännitteet
dc.subject.otheresimies-alaissuhde
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.otherrelationaalinen dialektiikka
dc.titleEsimiesten kokemukset roolistaan ja esimies-alaissuhteistaan sekä näiden suhteiden dialektisista jännitteistä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201201301103
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2012-01-30T17:47:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysodialektiikka


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot