Show simple item record

dc.contributor.authorPalomäki, Terhi
dc.date.accessioned2011-12-16T21:00:17Z
dc.date.available2011-12-16T21:00:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1190931
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37098
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa sellaista lapsuutta koskevaa tutkimusta, jossa on kuultu itse lapsia. Päämääränä oli selvittää, miten lapset itse kokevat oman elämänsä ja millaiset asiat ovat lapsen elämässä tärkeitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten kokemuksia subjektiivisen hyvinvoinnin rakentumisen näkökulmasta. Hyvinvoinnin subjektiivista luonnetta pyrittiin lähestymään lasten turvallisuuden ja turvattomuuden kokemusten kautta. Tutkimusaineisto on kerätty kahdessa osassa. Ensimmäinen tutkimusaineisto kerättiin 4–6 -luokkalaisilta lapsilta anonyymien kirjoitelmien muodossa keväällä 2010. Kirjoitelmien aiheena oli ”Mitä Sinulle kuuluu, miten Sinulla menee?”. Lisäksi tutkimuksessa tiedusteltiin tarkemmin lasten elämän tärkeitä asioita. Vastaajia oli 37, ja he kaikki olivat saman koulun oppilaita. Toinen tutkimusaineisto kerättiin samoilta lapsilta keväällä 2011. Tällöin anonyymien kirjoitelmien aiheena olivat turvallisuuden ja turvattomuuden kokemukset. Lapset kirjoittivat aiheista ”Elämäni tuntuu tällä hetkellä turvalliselta, koska…” ja ”Elämäni tuntuu tällä hetkellä turvattomalta, koska…”. Vastaajia oli toisessa vaiheessa 38, ja he sijoittuivat vuosiluokille 5–7. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadulliselle tutkimukselle tyypillistä sisällönanalyysia. Aineiston analyysin ohjaavana teoriana toimi Vornasen (2001) määrittelemä lasten subjektiivisen hyvinvoinnin malli, jossa tyytyväisyys, onnellisuus ja turvallisuus muodostavat kolme hyvinvoinnin subjektiivista indikaattoria. Aineiston pohjalta päädyttiin kuitenkin sellaiseen aineistolähtöiseen ratkaisuun, joka nosti lapsen turvallisuuden kokemukset keskeisiksi tarkastelun kohteiksi. Tutkimustulosten mukaan lasten hyvinvointiin vaikuttavat lasten saama perushoiva ja huolenpito, lasten sosiaalisten suhteiden laatu sekä lasten psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, kuten itsetunto ja sosiaalinen arvostus. Hyvinvointi rakentuu tutkimusaineiston perusteella hierarkkiseksi kokonaisuudeksi, jossa lasten turvallisuuden kokemukset luovat pohjan onnellisuuden ja tyytyväisyyden kokemusten rakentumiselle. Tutkimus osoitti lasten kuulemisen merkitykselliseksi heidän hyvinvointinsa edistämisen kannalta. Lapset tulee nähdä oman elämänsä asiantuntijoina, ja lasten osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa on lisättävä. Pelkkä aikuisten määrittely sille, mikä on lapsille hyvää ja tärkeää, ei siis riitä, vaan itse lasta on kuultava.
dc.format.extent135 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSubjektiivinen hyvinvointi
dc.subject.otherTurvallisuus
dc.subject.otherOnnellisuus
dc.subject.otherTyytyväisyys
dc.subject.otherLapsen kuuleminen
dc.titleMitä sinulle kuuluu? : lasten subjektiivisia kokemuksia omasta elämästään
dc.title.alternativeLasten subjektiivisia kokemuksia omasta elämästään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011121611813
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2011-12-16T21:00:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysoonnellisuus
dc.subject.ysotyytyväisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record