Show simple item record

dc.contributor.authorRäty, Kirsi
dc.date.accessioned2011-12-12T09:07:17Z
dc.date.available2011-12-12T09:07:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1190558
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37065
dc.description.abstractTämän gradun aiheena ovat maakuntalehtien aamupalaverit. Lähestyn aihetta kahdesta näkökulmasta. Toisaalta tutkin aamupalavereita osana journalistista työprosessia. Pyrin kartoittamaan, millainen rooli aamupalavereilla on toimitusten työpäivässä, mitä aamupalavereissa tapahtuu ja kuinka tärkeinä aamupalavereita pidetään. Toisessa näkökulmassa tutkin aamupalavereita portinvartijuuden näkökulmasta. Portinvartijateoria on kiinnostunut niistä henkilöistä, prosesseista ja tapahtumista, jotka päättävät, mitkä asiat pääsevät julkisuuteen. Aamupalavereiden tutkiminen on mielekästä, koska ne ovat lähes itsestään selvä osa toimituksen rutiineja, mutta niitä ei ole juurikaan tutkittu aiemmin. Kuitenkin niiden tutkiminen on hyödyllistä journalistisen työn kehittämisen kannalta. Lisäksi niiden tutkiminen auttaa ymmärtämään niitä yleisölle piilossa olevia prosesseja, jotka muovaavat journalismin sellaiseksi kuin se on. Tutkimuksen tutkimusmenetelminä ovat havainnointi ja haastattelut. Havainnointiaineiston kokosin kolmen viikon ajalta eri aamupalavereista Keskisuomalaisesta, Savon Sanomista ja Etelä-Saimaasta marras- ja joulukuussa 2010. Lisäksi haastattelin toimitusten uutis- tai toimituspäälliköitä ja yhteensä 16 aamupalavereihin osallistunutta toimittajaa. Tutkimus on laadullinen. Analysoin aineiston teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosten perusteella aamupalaverikäytännöt vaihtelevat melko paljon eri lehtien välillä. Vaihtelevista käytännöistä huolimatta lähes kaikki haastateltavat pitivät aamupalavereita tärkeinä. Kaikkiaan aamupalavereiden tehtävän voi tiivistää kolmeen seikkaan: Työnjakoon, tiedottamiseen ja ideointiin. Näihin tehtäviin sisältyy myös aamupalavereiden rooli osana journalistista työprosessia. Siirtyminen kohti suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa näkyi aamupalavereissa siinä, että ne toimivat myös aikaisemmin mietittyjen uutisvalintojen tarkistustilanteina. Jonkun verran aamupalavereita käytetään myös palautteen antamiseen. Haastatteluissa korostui myös palaverien tärkeys sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Ideointia oli kahdenlaista. Toisaalta ideointi oli vapaata ja idealähtöistä, toisaalta taas pakonomaista tilan ja etusivun täyttämistä. Idealähteenä palavereissa korostui muu media. Uutiskriteerinä aamupalavereissa käytettiin useimmiten kiinnostavuutta. Tämä tutkimus vahvistaa tulkintaa median portinvartijuusketjun monimutkaisuudesta. Uutisidea saattaa kulkea jopa neljän palaverin kautta ennen sen päätymistä toteutusvaiheeseen. Tutkimuksessa korostui rutiinien rooli portinvartijana.
dc.format.extent80 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKeskisuomalainen (sanomalehti)
dc.subject.otherSavon sanomat (sanomalehti)
dc.subject.otherEtelä-Saimaa (sanomalehti)
dc.titleVartin aamuhartaus : aamupalaverit osana journalistista työprosessia ja portinvartijuutta maakuntalehdessä
dc.title.alternativeAamupalaverit osana journalistista työprosessia ja portinvartijuutta maakuntalehdessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011121211785
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2011-12-12T09:07:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysokokoukset
dc.subject.ysotoimittajat
dc.subject.ysotyöprosessit
dc.subject.ysotoimitustyö
dc.subject.ysoideointi
dc.subject.ysomaakuntalehdet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record