Show simple item record

dc.contributor.authorTeppo, Ulla
dc.date.accessioned2011-11-09T07:43:06Z
dc.date.available2011-11-09T07:43:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1188321
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36917
dc.description.abstractTehtävänsiirto voi olla tulevaisuudessa tärkeä keino kohdistaa terveydenhuollon voimavaroja uudella tavalla. Fysioterapeuttien tehtävänkuvia on viime vuosina laajennettu erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden (TULE) potilaiden hoidossa ja toiminnan uudistamisella on saatu sekä hoidon kannalta että kustannusvaikutuksiltaan hyviä tuloksia. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli selvittää polvioireisten konservatiivisen hoidon vaikutuksia vuoden seurannassa fysioterapeutille tehdyssä tehtävänsiirrossa. Keski-Suomen keskussairaalassa tehtävänsiirron kautta fysioterapeutin ohjaukseen tulleesta 130 polvioireisesta potilaasta 73 tuli mukaan seurantatutkimukseen (56%). Tutkimusjoukon keski-ikä oli 60 vuotta ja heistä yli puolet oli naisia. Suurimmalla osalla diagnoosi oli polven nivelrikko (85%). Tutkimustiedot kerättiin kyselylomakkeilla ennen vastaanottokäyntiä ja vuoden kuluttua käynnistä. Potilailta kysyttiin taustatietojen lisäksi tyytyväisyyttä hoitolinjan valintaan ja kokemuksia fysioterapeutin ohjauksesta sekä selvitettiin subjektiivista toimintakykyä WOMAC-kyselyllä ja terveyteen liittyvää elämänlaatua RAND-36-kyselyllä. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö vuoden ajalta kerättiin käyntitieto-ohjelmasta. Fysioterapeutin ohjauskäynnillä mitattiin polven ojentaja- ja koukistajalihasten isometrinen voimataso dynamometrillä ja lisäksi ohjauskäyntiin sisältyi potilaiden tutkiminen, kotiharjoitteiden ohjaus ja muu konservatiivisen hoidon suunnittelu. Tuloksia analysoitiin testaamalla muuttujien välistä yhteyttä Pearsonin korrelaatiokertoimella ja mittausajankohtien välillä tapahtunutta WOMAC 3.1- ja RAND-36-indeksien keskiarvojen muutosta vertailtiin T-testillä. Konservatiivisella hoitolinjalla vuoden seurannassa tutkimusjoukosta pysyi 86% ja operatiiviselle hoitolinjalle päätyi 14 % (tähystys tai tekonivelleikkaus). Hoitolinjan valinnassa käynnin siirtämisestä ortopediltä fysioterapeutille erittäin paljon tai paljon samaa mieltä oli 57 % tutkimushenkilöistä ja täysin eri mieltä 9%. Seurantavuoden aikana terveyteen liittyvä elämänlaatu parani merkitsevästi neljällä ulottuvuudella kahdeksasta (p=0,05-<0,001). Myös subjektiivinen toimintakyky (WOMAC) parani merkitsevästi (p<0,001). Fysioterapeutin ohjauskäynnillä mitattu polven isometrisen ojennusvoiman puoliero (p<0,001) ja koukistusvoiman puoliero (p<0,001) oirepolven ja ei-oirepolven välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Alentunut polven voimataso oli yhteydessä huonommaksi koettuun toimintakykyyn niin alkutilanteessa kuin vuoden seurannassa (r=0,17– 0,58). Suurin osa fysioterapeutin kertaohjauksessa olleista polvioireisista potilaista selvisi vuoden konservatiivisella hoitolinjalla, joten hoitolinjan valintaa voidaan pitää onnistuneena. Fysioterapeutin ohjauksen vaikutukset näkyivät positiivisena muutoksena potilaiden toimintakyvyssä ja elämänlaadussa. Tulokset osoittivat, että konservatiivisen hoitolinjan valinta tehtävänsiirron kautta oli terveydenhuollon palvelujen käytön sekä yksilön kannalta tuloksellinen suurimmalla osalla potilaista.
dc.format.extent65 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKeski-Suomen keskussairaala
dc.titleTehtävänsiirto ortopediltä fysioterapeutille : polvioireisten potilaiden konservatiivisesta hoidosta saadut kokemukset, palvelujen käyttö ja terveyden osatekijöiden muutokset vuoden seurannassa
dc.title.alternativePolvioireisten potilaiden konservatiivisesta hoidosta saadut kokemukset, palvelujen käyttö ja terveyden osatekijöiden muutokset vuoden seurannassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011110911648
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2011-11-09T07:43:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysonivelrikko
dc.subject.ysopolvet
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysotoimenkuvat
dc.subject.ysoortopedia
dc.subject.ysofysioterapeutit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record