Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKorhonen, Suoma
dc.date.accessioned2011-10-01T11:35:52Z
dc.date.available2011-10-01T11:35:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1184513
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36743
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko estrogeenia sisältävällä hormonikorvaushoidolla (HRT) ja fyysisellä aktiivisuudella (PA) yhteyttä ja yhteisvaikutusta kehon koostumukseen vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. Selvityksen kohteena olivat myös HRT- ja liikuntaintervention vaikutusten säilyminen kehon koostumuksessa sekä fyysisessä aktiivisuudessa tapahtuvat muutokset 10 vuoden seurannan aikana. Tutkielman aineiston muodostivat 50-57 –vuotiaat vaihdevuosi-ikäiset naiset (n=47), jotka osallistuivat vuosina 1996-1997 Jyväskylän yliopistossa toteutettuun satunnaistettuun lume-kontrolloituun tutkimukseen. HRT:n ja PA:n yhteisvaikutuksen selvittämistä varten tutkittavat jaettiin neljään ryhmään: HRT ja fyysisesti aktiivinen (HRT+aktiivi), HRT ja fyysisesti inaktiivinen (HRT+inaktiivi), ei HRT ja fyysisesti aktiivinen (NO HRT+aktiivi), ei HRT ja fyysisesti inaktiivinen (NO HRT+inaktiivi). Interventiovaikutusten selvittämiseen käytettiin alkuperäisen interventiotutkimuksen ryhmäjakoa: liikuntaharjoittelu - (EX), hormonikorvaushoito - (HRT), liikuntaharjoittelu + hormonikorvaushoito - (EX+HRT) ja kontrolliryhmä (CO). PA:n taso selvitettiin itsearviointiin perustuvalla mittarilla. Kehon koostumusta arvioitiin bioimpedanssilla mitatun rasvattoman kehon massan (FFM) ja rasvan massan (FM), sekä painoindeksin (BMI) avulla. HRT:n ja PA:n yhteisvaikutusten sekä interventiovaikutusten selvittämiseen käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä, toistomittausten varianssianalyysiä ja kahden riippuvan otoksen t-testiä. PA:n muutoksia tarkasteltiin siirtymätaulukoin. Tulosten mukaan HRT:n ja PA:n yhteisvaikutusta kehon koostumukseen ei ilmennyt. Seurannan aikana FM (+ 6.2 %, p=.012) ja BMI (+ 5.8 %, p=.023) suurenivat kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi NO HRT + inaktiivi –ryhmässä. Interventiovaikutuksia kehon koostumuksessa ei ollut havaittavissa 10 vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta. PA lisääntyi seurannan aikana, mutta vain niillä naisilla, jotka olivat osallistuneet vuoden kestäneeseen liikuntainterventioon alkuperäisessä tutkimuksessa (p=.021). Yhtäaikainen HRT ja PA ei tuonut lisähyötyä postmenopausaalisten naisten kehon koostumukseen ja kehon koostumuksen muutokset olivat kokonaisuudessaan vähäisiä. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä, että niiden naisten, jotka eivät ole saaneet HRT:a eivätkä ole olleet fyysisesti aktiivisia seurannan aikana BMI - ja FM-arvot näyttäisivät suurenevan iän mukana selvemmin kuin hormonikorvaushoitoa saaneilla ja/tai fyysisesti aktiivisilla naisilla. Lisäksi liikuntatutkimukseen osallistuminen saattaa vaikuttaa pysyvämmin liikuntakäyttäytymiseen.
dc.format.extent52 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkehon koostumus
dc.titleHormonikorvaushoidon ja fyysisen aktiivisuuden yhteys kehon koostumukseen postmenopausaalisilla naisilla : 10 vuoden seurantatutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011100111481
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2011-10-01T11:35:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysovaihdevuodet
dc.subject.ysohormonihoito
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot