Show simple item record

dc.contributor.authorKorhonen, Annika
dc.date.accessioned2011-06-29T17:22:34Z
dc.date.available2011-06-29T17:22:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1179757
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27252
dc.description.abstractTämä työ tutkii kansainvälisiä ystävyyskuntia Saarijärven ja Amt Trittaun esimerkin valossa. Työn pääpaino on aktiivisten osallistujien motivaatiossa ja kokemuksissa. Tutkimusta varten jaettiin 50 kyselylomaketta sekä suomalaisille että saksalaisille, jotka osallistuivat ystävyyskaupunkitapaamiseen Saarijärvellä heinäkuussa 2009. Kyselylomakkeiden lisäksi helmikuussa 2010 haastateltiin neljää suomalaista ystävyyskunta-aktiivia, jotka valittiin haastatteluun kyselylomakkeiden perusteella. Haastattelut koostuivat neljästä eri teemasta: motivaatio, ryhmän vaikutus, kommunikointi sekä ystävyyskaupunkitoiminnan tulevaisuus ja kehitys. Suomalaisten ja saksalaisten vastaukset erosivat toisistaan osittain odotettua enemmän. Vaikka vain pieni osa vastaajista osasi saksaa tai englantia, suurin osa kyselylomakkeeseen vastanneista ei kokenut yhteisen kielen puuttumista ongelmana. Eri syyt motivoivat eri vastaajia osallistumaan ystävyyskaupunkitoimintaan, ja suomalaisten ja saksalaisten vastauksissa oli havaittavissa selkeitä eroja. Uteliaisuus motivoi vajaata kolmannesta saksalaisista, kun taas yksikään suomalainen ei valinnut uteliaisuutta osallistumisensa syyksi. Saksalaiset valitsivat useammin ääripään vastausvaihtoehdon, kun suomalaiset ilmaisivat mielipiteensä lievemmin. Kyselylomakkeiden tulosten pohjalta nousi kysymyksiä, joihin haastatteluilla pyrittiin saamaan vastauksia. Kommunikointi ilman yhteistä kieltä on olettavasti hankalaa, mutta kyselylomakkeiden vastausten mukaan ongelmia ei kuitenkaan juurikaan ole. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, mistä ongelmien puute johtuu. Haastateltavien vastauksista selvisi, että suuri osa kommunikoinnista tapahtuu tulkkien tai elekielen avulla, ja vastaajat myönsivät, että ilman hyviä tulkkeja kontaktit olisivat vähäisempiä. Kaikkien haastateltavien mielestä ryhmällä on positiivinen vaikutus ystävyyskaupunkitoimintaan. He uskovat, etteivät kontaktit saksalaisiin olisi niin tiiviitä ja monipuolisia ilman ystävyyskaupunkitoimintaa. Haastatteluista kävi ilmi, että kontaktien tiiviys on tiukasti yhteydessä kielen kanssa – ilman yhteistä kieltä on kontakteja hankala pitää yllä virallisten tapaamisten välillä. Aktiivisten osallistujien korkea keski-ikä oli kaikkien haastateltavien suuri huoli. He kaipaavatkin toimintaan lisää nuorisoa, jotta ystävyyskaupunkitoiminta Saarijärven ja Amt Trittaun välillä voisi tulevaisuudessa kehittyä. Sekä kyselylomakkeiden että haastatteluiden vastaukset tukivat ennakko-oletusta siitä, että motivaatio ja kokemukset voivat vaihdella henkilöstä riippuen. Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että tulokset koskevat vain yhtä ryhmää, ei kaikkia ystävyyskuntatoiminnassa mukana olevia osallistujia. Tutkimukseen osallistujat olivat pääasiallisesti miehiä: kyselylomakkeen täytti vain yksi nainen, ja kaikki haastateltavat olivat miehiä. Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli yli 65 vuotta. Tulokset olisivat todennäköisesti erilaiset, jos tutkittavina olisi ollut esimerkiksi pelkästään naisia tai nuoria. Kyselylomakkeiden vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa selkeitä kulttuurisia eroja, joten tulokset ovat jossain määrin yleistettävissä.fi
dc.format.extent[74] sivua
dc.language.isoger
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherYstävyyskuntatoiminta
dc.subject.otherSaarijärvi
dc.subject.otherAmt Trittau
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherkokemukset
dc.subject.otherkyselylomake
dc.subject.otherhaastattelu
dc.titleInternationale Städtepartnerschaften am Beispiel von Saarijärvi (Fi) und dem Amt Trittau (D) : Motivationen und Erfahrungen
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011062911099
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysoystävyyskunnat
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoSaarijärvi
dc.subject.ysoAmt Trittau


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record