Show simple item record

dc.contributor.authorHokkanen, Pauliina
dc.date.accessioned2011-06-13T13:38:26Z
dc.date.available2011-06-13T13:38:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1160230
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27156
dc.description.abstractHokkanen, Pauliina. Lapsen toimijuus päiväkodin fyysisessä ja kulttuurisessa ympäristössä. Eteisympäristö lapsen paikkana. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2011. 124 sivua. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millainen päiväkodin fyysinen ja kulttuurinen eteisympäristö on, ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa 4–6-vuotiaan lapsen omaehtoiselle toiminnalle. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten lapset hyödyntävät konkreettisesti tätä ympäristöä oman aktiivisen toimijuutensa toteuttamisessa. Tutkimalla lapsen ja ympäristön välistä vastavuoroista suhdetta saadaan esiin, millaista lapsena oleminen on päiväkotikontekstissa. Tutkimus toteutettiin yhden jyväskyläläisen päiväkodin yhdessä 4–6-vuotiaiden lasten ryhmässä. Siihen osallistui 12 lasta, joista poikia oli viisi ja tyttöjä seitsemän. Ensisijaisena aineiston keräämisen menetelmänä käytettiin lasten puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Toissijaisena menetelmänä oli päiväkotiympäristössä toteutettu osallistuva havainnointi. Aineisto kerättiin marraskuussa 2009. Analyysissa hyödynnettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteita. Tutkimus osoitti, että päiväkodin fyysinen ja kulttuurinen ympäristö ohjaa lapsen omaehtoista toimintaa. Ympäristön koolla, sijainnilla, kalusteilla, säännöillä sekä lapsen ja aikuisen välisellä valtasuhteella oli merkitystä lasten hakeutumisessa omaehtoisiin toimintoihin eteistilassa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että lapset toteuttavat ja tuovat esiin toimijuuttaan ainakin neljällä tavalla. Nämä tavat ovat leikkiminen, piiloutuminen, omien tavaroiden korostaminen sekä erilaiset suhtautumistavat tilassa vallitseviin sääntöihin. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että ympäristöllä on merkitystä lapsen toiminnan ja toimijuuden rakentumisessa. Toisaalta tutkimuksessa saatiin todisteita myös siitä, että lapsi on aktiivinen toimija, joka hyödyntää ympäristöään omia toiminnan tavoitteitaan tukevalla tavalla. Näin sekä ympäristöllä että lapsen omalla konkreettisella toiminnalla on merkitystä lapsen päiväkotitoimijuuden muotoutumisessa.
dc.format.extent124 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervarhaiskasvatusikäinen lapsi
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherympäristö
dc.subject.othertulkittu paikka
dc.titleLapsen toimijuus päiväkodin fyysisessä ja kulttuurisessa ympäristössä : eteisympäristö lapsen paikkana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011061310994
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysoeteistilat
dc.subject.ysoleikkipaikat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record