Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPeltonen, Suvi
dc.date.accessioned2011-05-17T17:44:03Z
dc.date.available2011-05-17T17:44:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1158996
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26998
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia, millainen käsitys autenttisesta opetuksesta ja oppimisesta yläkoulun ruotsinopettajilla on. Tutkimuksessa selvitetään, miten opettajat suhtautuvat autenttisuuteen sekä millaisina he näkevät mahdollisuutensa toteuttaa autenttisuutta omassa opetuksessaan. Tutkimus on toteutettu neljän teemahaastattelun avulla, joiden tarkoituksena oli kuvata opettajien omia näkökulmia eikä niinkään saada yleistettäviä tuloksia. Haastatelluista kaksi oli tutkimuksen teon aikoihin vastavalmistuneita ja kaksi pidempään työelämässä olleita. Tällaisella haastateltavien valinnalla pyrin selvittämään, onko opettajien työkokemuksen määrällä vaikutusta siihen, miten he suhtautuvat autenttisuuteen. Autenttisuus käsitteenä on laaja ja monitahoinen. Tässä tutkimuksessa olen kiteyttänyt autenttisen opetuksen niin, että se pyrkii nitomaan opetuksen mahdollisimman lähelle oppilaan omaa arkea ja siten tekemään oppimisesta mielekästä ja merkityksellistä. Myös aitojen autenttisten kielenkäyttökokemusten saaminen on tärkeää. Vastauksista näkyy, että autenttisuutta pidetään tärkeänä asiana, sillä sen koetaan harjoittavan oppilaita oikean elämän kielitarpeita varten. Autenttisuus liitetään ensimmäisenä autenttiseen oppimateriaaliin, jonka koetaan tuovan mukavuutta ja vaihtelevuutta tunteihin. Toisaalta autenttinen opetus koetaan työläämmäksi kuin normaali opetus. Oppikirja asettaa selkeät raamit opetukselle, ja kun luokassa tehdään jotain muuta, koetaan sen olevan lähinnä virkistävää ja vaihtelua tuovaa, eikä ensisijaisesti opettavaa. Myös työrauhaongelmat sekä oppilaiden heikot taidot rajoittavat autenttisen opetuksen toteuttamista. Vastavalmistuneiden ja kokeneempien opettajien suhtautumisessa autenttisuuteen ei ollut merkittäviä eroja. Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan todeta, että sekä yksittäisten opettajien että laajempien opetusta ohjaavien ja järjestävien tahojen on mietittävä, millainen opetus on suositeltavaa. Eräs askel kohti autenttisempaa opetusta voisi olla oppikirjakeskeisyyden vähentäminen ja autenttisen oppimateriaalin merkityksen korostaminen sekä opettajien tukeminen autenttisen opetuksen suunnittelussa.
dc.format.extent59 sivua
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherautenttisuus
dc.subject.otherkieltenopettajat
dc.subject.othervieraskielinen opetus
dc.subject.otheryläkoulu
dc.titleUndervisning i svenska som främmande språk : högstadielärares förhållningssätt till autenticitet
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011051710837
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoautenttisuus
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysovieraskielinen opetus
dc.subject.ysoyläkoulu


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot