Show simple item record

dc.contributor.authorLeppänen, Selina
dc.contributor.authorPeltonen, Ilona
dc.date.accessioned2011-05-13T12:34:16Z
dc.date.available2011-05-13T12:34:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1159016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26967
dc.description.abstractLeppänen, Selina & Peltonen, Ilona. 2011. PERHEPÄIVÄHOITO LAADUKKAAN VARHAISKASVATUKSEN TARJOAJANA? Perhepäivähoidon laadunarviointi FCCERS-R-mittarilla. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatuksen yksikkö, 123 sivua sisältäen liitteet 5 kappaletta. Tämä perhepäivähoidon laatua käsittelevä etnografinen tutkimus toi kansainvälisen tuulahduksen suomalaisen perhepäivähoidon laadunarviointiin. Tutkimuksen tarkoitus jakautui kahtaalle. Ensinnäkin tarkoituksena oli selvittää valtakunnallisesti kiinnostusta herättäneen kansainvälisen FCCERS-R-laadunarviointimittarin (Family Child Care Environment Rating Scale Revised edition, Harms, Cryer & Clifford 2007) soveltuvuutta suomalaisen perhepäivähoidon laadunarviointiin. Toiseksi tutkimuksen tarkoituksena oli pilotoida mittaria Suomessa, ja selvittää perhepäivähoidon paikallisen kehittämisen tueksi laadun vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Mittari on esitelty Suomessa pääpiirteissään vuonna 2009 (Parrila 2009a), ja olemme suomentaneet mittarin tätä tutkimusta varten. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui laadun, laadunhallinnan sekä laadunarvioinnin ympärille. Tutkimusaineisto koostui yhdeksästä kunnallisesta perhepäiväkodista. Aineistonkeruu-menetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin FCCERS-R-mittaria, joka sisältää systemaattisen havainnoinnin ja pisteytyslomakkeen täytön lisäksi hoitajien haastattelun. Tämän lisäksi aineistoa kerättiin lomakkeella, joka oli suunnattu tutkimukseen osallistuneille perhepäivähoitajille. Tutkimuksen tulokset antavat vihjeitä siitä, että mikäli FCCERS-R-mittaria alettaisiin käyttää perhepäivähoidon laadunarvioinnissa, sitä tulisi mukauttaa joiltakin osin suomalaiskontekstia paremmin vastaavaksi. Vaikka mittarin laatunäkemyksen ja suomalaisen varhaiskasva¬tuksen laatunäkemyksen havaittiinkin olevan suhteellisen yhteneväiset, tutkimustulokset paljastivat myös eroavaisuuksia, jotka tulisi huomioida mittarin jatkokäytössä. Myös tutkittujen perhepäivähoitajien mielipiteet viittasivat siihen, että joitakin muutoksia mittarilla suoritettuun havainnointiin tulisi tehdä. Tämän tutkimuksen mukaan perhe¬päivähoito näyttäytyi laadukkaana Jyväskylässä. Vahvuusalueina perhepäivähoidossa näyttäytyivät päivän rakentuminen, kielenkehityksen tukeminen, vuorovaikutus sekä perushoitokäytännöt. Kehittämiskohteiksi lukeutuivat oppimistoiminnot, tilat ja välineet sekä hoitajan ammatillisuus ja kasvatuskumppanuus. Perhepäivähoitajat itse korostivat laatua määritellessään erityisesti henkilöstön ja vanhempien välistä yhteistyötä sekä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta. Tutkimus on tehnyt läpileikkauksen kansainvälisen FCCERS-R-mittarin soveltuvuudesta Suomeen valtakunnallisen ja paikallistason perhepäivähoidon huomioiden. Saatuja tuloksia voitaneen hyödyntää niin valtakunnallisesti kuin paikallistasollakin.
dc.format.extent123 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlaadunarviointi
dc.subject.otherFCCERS-R-mittari
dc.titlePerhepäivähoito laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoajana? : perhepäivähoidon laadunarviointi FCCERS-R-mittarilla
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011051310805
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoperhepäivähoito
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysolaadunhallinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record