Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPennanen, Eveliina
dc.date.accessioned2011-03-29T08:47:07Z
dc.date.available2011-03-29T08:47:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1154995
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26711
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kuvata, miten johtoryhmän jäsenet osallistuvat johtoryhmäkokouksissa ja millaisia rooleja jäsenille osallistumisen kautta rakentuu. Tutkielmassa tarkasteltiin erään suomalaisen sairaanhoitopiirin konservatiivisen toimialueen johtoryhmää. Tutkimusaineistona käytettiin kolmea johtoryhmäkokousta, jotka oli videoitu ja tallennettu DVD-levyille sekä litteroitu kirjalliseen muotoon. Ryhmää lähestyttiin tässä työssä ryhmäviestinnän funktionaalisen lähestymistavan näkökulmista käsin ja aineiston analyysin keskiössä olivat yksilön puheenvuorojen funktiot ryhmässä. Aineisto analysoitiin sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta hyödyntävällä analyysimenetelmällä, vuorovaikutusprosessin analyysilla (Interaction Process Analysis, IPA) (Bales 1951). Puheenvuorojen sisältöä eli topiikin tasoa tutkielmassa tarkasteltiin aineistolähtöisesti. Tutkitussa johtoryhmässä osallistuminen jakautui epätasaisesti puheenvuorojen funktion, määrän ja keston suhteen. Tehtäväkeskeisyys – etenkin tiedon ja mielipiteiden jakaminen – korostui jäsenten vuorovaikutuksessa. Puheenjohtaja hallitsi vuorovaikutusta osallistuen ryhmässä huomattavasti muita jäseniä enemmän. Sisällöllisiä teemoja jäsenet käsittelivät pääasiassa oman asiantuntemuksensa ja työnsä kautta. Tutkitussa johtoryhmässä rakentui jäsenten osallistumisen perusteella vain kahta erilaista roolia: puheenjohtajan rooli ja jäsenen omaan asiantuntijuuteen ja työhön pohjautuva rooli. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että johtoryhmäkokouksen funktioksi muotoutuu raportointi- tai tiedotustilaisuutena toimiminen; tietoa ja mielipiteitä jaetaan runsaasti, mutta ei juurikaan kollektiivisesti yhdessä jalosteta tai arvioida. Jäsenten osallistumisen ollessa samankaltaista myös jäsenten roolit rakentuvat hyvin samankaltaisiksi. Johtoryhmässä ei tehty päätöksiä, ja herääkin kysymys, missä toimialueen päätökset tehdään ja mikä tämän johtoryhmän funktio organisaatiossa on. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan myös pohtia, pystyttäisiinkö ryhmän toimintaa kehittämään kuukausittaisesta yksilöiden tiedotustilaisuudesta esimerkiksi tiedon ja asiantuntijuuden kollektiiviseen jalostamiseen, jolloin ryhmän voimavaroja voitaisiin hyödyntää enemmän.
dc.format.extent104 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjohtoryhmät
dc.subject.otherorganisaatioviestintä
dc.subject.otherosallistuminen
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.otherroolit
dc.subject.otherryhmäviestintä
dc.titleJohtoryhmän jäsenten osallistuminen ja roolit
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011032910569
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysojohtoryhmät
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysokokoukset
dc.subject.ysoroolit
dc.subject.ysoryhmäviestintä
dc.subject.ysohavainnointi
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot