Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLehtola, Tiina
dc.date.accessioned2011-03-27T13:47:53Z
dc.date.available2011-03-27T13:47:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1154848
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26706
dc.description.abstractKielitaidon itsearviointi on tärkeä taito, sillä sen avulla kielten oppijat voivat tehostaa oppimistaan toisaalta arvioimalla kielitaitonsa tasoa ja toisaalta asettamalla mielekkäitä oppimistavoitteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kielten opiskelijoiden kykyä arvioida kielitaitoaan ja käsityksiä itsestään kielenoppijoina. Tutkimukseen osallistui 59 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen pää- ja sivuaineopiskelijaa. Aineisto kerättiin lokakuussa 2009 osana ainelaitoksen kurssia Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen, ja se koostuu opiskelijoiden kurssin oppimistehtävää varten kirjoittamista noin sivun pituisista kirjoitelmista. Opiskelijoita pyydettiin tehtävässä arvioimaan luetunymmärtämisen taitonsa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon mukaisesti ja sitten tekemään DIALANGIN luetunymmärtämisen testi. Opiskelijoita pyydettiin myös pohtimaan itsearvioinnin ja testituloksen välistä suhdetta. Tutkimuksessa ovat mukana opiskelijat, jotka arvioivat ja testasivat osaamistaan englannin, saksan, ruotsin tai ranskan kielessä. Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitkä opiskelijoiden taitotasot ovat itsearviointien perusteella ja toisaalta DIALANGIN mukaan? 2) Vastaavatko opiskelijoiden itsearvioinnit DIALANGIN antamaa tulosta 3) Miten opiskelijat suhtautuvat oman arvion ja testituloksen väliseen suhteeseen? Teoreettisessa viitekehyksessä itsearviointia lähestytään sosio-konstruktivistisesta näkökulmasta. Myös oppimisstrategioiden sekä itseohjautuvuuden merkitystä itsearviointiin käsitellään. Lisäksi tarkastellaan itsetunnon, motivaation ja itsearvioinnin välistä suhdetta. Metodologisesti tutkimustehtävää lähestytään laadullisesti sisällön analyysin keinoin. Sisällön analyysiä täydentää aineiston kvantifiointi. Tutkimuksen mukaan opiskelijoilla on taipumusta aliarvioida osaamistaan, mikä viittaa siihen, että opiskelijat ovat kriittisiä kielitaitoaan kohtaan. Opiskelijat myös kokevat tarvitsevansa enemmän harjoitusta ja tukea tarkoituksenmukaisen itsearvioinnin toteutumiseksi. Useimmat opiskelijat yllättyivät tuloksista. Toisaalta opiskelijat kokivat oman arvion ja testituloksen välisen suhteen vastaavan odotuksia. Opiskelijoita kiinnosti itsearviointi ja lopputulos näytti vahvistavan heidän itsetuntoa kielten osaajina ja toisaalta myös motivoivan heitä kielten oppimisessa. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että kielitaidon itsearviontia tarvitaan ja sillä on tulevaisuudessa syytä olla huomattavasti tärkeämpi rooli kielten opiskelussa kuin sillä on tähän saakka ollut.
dc.format.extent85 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherself-assessment
dc.subject.otherforeign languages
dc.subject.otherreflection
dc.subject.otherself-esteem
dc.subject.othermotivation
dc.titleSelf-assessment : a motivating tool for achieving better language skills
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011032710565
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysoitsearviointi
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysomotivaatio


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot