Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorVarinen, Annina
dc.date.accessioned2011-03-03T06:38:07Z
dc.date.available2011-03-03T06:38:07Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26628
dc.description.abstractVarinen, Annina Kuluttajan luottamuksen saavuttaminen verkkokaupassa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 26 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella luottamusta verkkokaupan-käynnissä. Tarkastelussa keskitytään B2C, eli Business to Consumer -kauppaan, jossa osapuolina ovat verkkokauppayritys ja kuluttaja. Internetin käyttö on viime vuosikymmenten aikana yleistynyt valtavasti ja sen myötä myös sähköi-nen kaupankäynti. Verkkokauppa on kuluttajille tehokas tapa hankkia hyö-dykkeitä, sillä tuotetiedonhaku ja vertailujen tekeminen verkossa on erittäin helppoa. Sähköisessä kauppaympäristössä kuluttaja ei näe myyjää eikä tuotetta. Luottamuksen merkitys verkko-ostamisessa onkin ensisijaisen tärkeä, ja ilman luottamusta verkkokaupan on mahdotonta kehittyä. Verkkokaupan menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka se onnistuu saavuttamaan ja ylläpitämään kulutta-jien luottamuksen. Tässä tutkielmassa esitellään tekijöitä, jotka lisäävät luotta-muksen tunnetta verkkokauppaa kohtaan. Tutkielma on suoritettu kirjallisuuskatsauksena. Tiedonkeruuseen on käy-tetty tieteellisiä artikkeleita, kirjoja sekä Internet-lähteitä. Tutkielman tulos on, että verkkokauppa voi viestittää luotettavuuttaan monin eri tavoin. Ammatti-mainen sivusto, kuluttajien yksityisyydestä huolehtiminen, luotettavien kol-mansien osapuolten käyttö, turvalliset maksutavat sekä hyvä maine ja vahva brandi ovat esimerkkejä luottamusta lisäävistä tekijöistä. Verkkokauppa voi saavuttaa kuluttajien luottamuksen myös kommunikoimalla asiakkaiden kans-sa, tuotetakuiden tarjoamisella sekä toiminnan läpinäkyvyydellä.en
dc.language.isofin
dc.subject.otherverkkokauppaen
dc.subject.othersähköinen liiketoimintaen
dc.subject.otherkuluttajaen
dc.subject.otherluottamusen
dc.titleKuluttajan luottamuksen saavuttaminen verkkokaupassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201103031847
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot