Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorJanhunen, Sallamaari
dc.date.accessioned2011-02-25T10:50:18Z
dc.date.available2011-02-25T10:50:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26601
dc.description.abstractJanhunen, Sallamaari Pitkän hännän ilmeneminen verkkokaupankäynnissä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 26 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tässä tutkielmassa tarkastellaan pitkän hännän-ilmiötä verkkokaupankäynnin osana. Pitkällä hännällä tarkoitetaan useimmille asiakkaille tuntemattomia markkinaraon tuotteita, joista yritys saa hittituotteiden ohella varteenotettavia tuloja. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen erilaisia ajankohtaisia informaatioteknologian- ja markkinoinnin -alan kirjallisuuslähtei-tä. Tutkielmassa tarkastellaan pitkää häntää käsitteenä ja määritellään sen omi-naispiirteet. Pitkää häntää tarkastellaan verkkokaupankäynnissä esiintyvänä ilmiönä media- ja viihdeteollisuudessa tehtyjen havaintojen perusteella. Tut-kielma on kirjoitettu yritykseltä asiakkaalle -näkökulmasta ja markkinaraon tuotteiden tarkastelu on toteutettu vertaamalla niitä hittituotteisiin ja vain fyy-sisillä markkinoilla myytäviin tuotteisiin. Internet jakelukanavana on muokannut kuluttajien kulutuskäyttäytymistä ja siirtänyt kuluttajien informaationlähteet Internetiin fyysisen julkaistun median sijaan. Erityisesti web 2.0-teknologiat, kulutustottumusten muutokset, madal-tuneet tuotantokustannukset ja tuotantovälineiden demokratisoitu luonne toi-mivat mahdollistavina tekijöinä pitkän hännän taustalla. Sekä yritykset että ku-luttajat hyötyvät rahallisesti markkinaraon tuotteiden tarjonnasta. Internet-teknologioista erityisesti suosittelu- ja personointiteknologiat vaikuttavat markkinaraon tuotteiden näkyvyyteen ja kannattavuuteen. Erilaiset seikat, ku-ten maantieteellinen eristäytyneisyys ja valtavirrasta poikkeavat mieltymykset, lisäävät markkinaraon tuotteiden kysyntää. Katsauksessa selvisi, että markkinaraon tuotteille on selvästi kysyntää, ja yhä useammat verkkokaupat hyödyntävät nykyisin pitkän hännän strategioita. Eri-tyisesti Internet-teknologioilla on suuri vaikutus markkinaraon tuotteiden nä-kyvyyteen. Pitkään häntään vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan ole yksiselittei-siä ja niiden vaikutuksista on paljon eriäviä näkemyksiä.en
dc.language.isofin
dc.subject.otherpitkä häntäen
dc.subject.otherweb 2.0en
dc.subject.othermarkkinaraon tuotteeten
dc.subject.otherhittituotteeten
dc.subject.otherInternet-teknologiaten
dc.titlePitkän hännän ilmeneminen verkkokaupankäynnissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102251823
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot