Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLaapio, Tiina
dc.date.accessioned2011-02-18T11:57:02Z
dc.date.available2011-02-18T11:57:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1148983
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26569
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan työyhteisöviestintää kuntaorganisaation näkökulmasta. Tutkimuksen kohdeorganisaationa on Jyväskylän kaupunki. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään henkilökunnan käsityksiä kohdeorganisaation työyhteisöviestinnästä ja miten työyhteisöviestintää tulisi kehittää. Tavoitteena oli muodostaa konkreettiset kehittämisehdotukset kohdeorganisaation käyttöön. Tutkimusongelmaa lähestyttiin laadullisesti ja käytännönläheisesti. Tutkimusmenetelmänä oli kohdeorganisaation työntekijöiden fokusryhmähaastattelut. Haastatteluja toteutettiin yhteensä neljä, kaupungin eri palvelualueille. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Lisäksi haastattelujen tuloksia syvennettiin koko kohdeorganisaation työntekijöille suunnatulla verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 787 työntekijää. Saadut vastaukset tilastoitiin ja niitä esiteltiin siltä osin, kun ne toivat lisäarvoa tai -tietoa haastattelutuloksiin. Tutkimuksen lähestymistapana oli kehittävä työntutkimus, joka yhdistää tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön. Tutkimusprosessin aikana käytiin jatkuvaa dialogia kohdeorganisaation ja tutkijan välillä. Tutkimuksen mukaan kohdeorganisaation työntekijät kokevat viestinnän enemmän tiedonsiirtona kuin vuorovaikutuksena. Haasteita viestintään tuovat muun muassa resurssit, muutokset ja epäselvät roolit. Tiedonkulussa koettiin olevan haasteita. Lisäksi toivottiin kehittämistä erityisesti työyhteisöjen sekä työntekijöiden ja johdon väliseen vuorovaikutukseen. Työntekijät halusivat pääsääntöisesti osallistua asioiden valmisteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon enemmän kuin siihen tällä hetkellä on mahdollista. Toisaalta osallistumishalukkuus väheni huomattavasti koko kaupunkia koskevissa asioissa. Työntekijät eivät toivoneet täysin uusia viestinnän kanavia tai keinoja vaan toivoivat, että jo olemassa olevia kanavia kehitettäisiin yhä vuorovaikutteisempaan suuntaan sekä määriteltäisiin keinojen roolit ja tavoitteet kokonaisviestinnässä. Työyhteisöviestinnän foorumeissa korostuivat kasvokkaisviestintä sekä sähköiset foorumit. Tutkimusaineiston perusteella työntekijöiden kehittämisehdotukset voidaan jakaa viestinnän luonteeseen, vuorovaikutukseen sekä viestinnän foorumeihin liittyviin kehittämisehdotuksiin ja -toiveisiin. Tutkimuksen tuloksena kohdeorganisaatiolle syntyivät konkreettiset kehittämisehdotukset, jotka liittyivät työyhteisöviestinnän perustoimenpiteisiin, tiedon saatavuuteen, vuorovaikutukseen, työyhteisöviestinnän keinoihin sekä seurantaan ja tavoitteisiin. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään kohdeorganisaation työyhteisöviestinnässä.
dc.format.extent142 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTyöyhteisöviestintä
dc.subject.othersisäinen viestintä
dc.subject.otherkehittävä työntutkimus
dc.subject.otherkuntaorganisaatio
dc.subject.otherJyväskylän kaupunki
dc.titleTyöyhteisöviestinnän kehittäminen kuntaorganisaatiossa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102181784
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysosisäinen tiedotus
dc.subject.ysotyöntutkimus
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoJyväskylä


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot