Show simple item record

dc.contributor.authorRuth, Tanja
dc.date.accessioned2011-02-13T15:49:41Z
dc.date.available2011-02-13T15:49:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1148462
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26554
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Lääkkeiden käyttö ja sen yhteydet tasapainoon 67–96-vuotiailla vanhainkotiasukkailla Tanja Ruth Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Terveystieteiden laitos, 2011 41 sivua + 2 liitettä Iäkkäät käyttävät paljon erilaisia lääkkeitä ja ikääntymismuutosten vuoksi he ovat alttiimpia lääkkeiden haittavaikutuksille. Erityisesti useiden lääkkeiden samanaikaisen käytön on todettu olevan yhteydessä iäkkäiden ihmisten tasapaino-ongelmiin ja kaatumistapaturmiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vanhainkodissa asuvien henkilöiden lääkkeiden käyttöä ja sen yhteyksiä tasapainoon. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää verenpainelääkkeiden ja keskipitkä- ja pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käytön sekä säännöllisesti käytettyjen lääkkeiden lukumäärän yhteyksiä tasapainoon iäkkäillä henkilöillä. Tutkimusaineistona käytettiin toimintakykyä tukevan liikunta- ja aktivointiohjelman alkumittausaineistoa (N=112). Tutkimus toteutettiin yhteensä viidessä eri vanhainkodissa Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat vanhainkodeissa asuvat naiset ja miehet. Verenpainelääkkeiden sekä keskipitkä- ja pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käytön yhteyksiä tasapainoon selvitettiin vertailemalla kyseisten lääkkeiden käyttäjiä ja ei-käyttäjiä. Lääkkeiden lukumäärän yhteyksiä tasapainoon selvitettiin vertailemalla 1–5, 6–10 ja yli 10 lääkettä käyttäviä henkilöitä. Tasapainon mittarina käytettiin Bergin tasapainotestiä. Aineisto analysoitiin ristiintaulukoinnilla ja χ²-testillä. Eniten käytettyjä lääkkeitä tutkimushenkilöiden keskuudessa olivat sydän- ja verisuonitautilääkkeet (86,6 %) ja psyykenlääkkeet (66,1 %). Verenpainelääkkeiden tai keskipitkä- ja pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käytöllä ei todettu olevan yhteyttä tasapainoon tässä aineistossa. Lääkkeiden lukumäärän ja tasapainotestisuorituksen välillä todettiin olevan erittäin merkitsevä yhteys siten, että valtaosa 1–5 lääkkeen käyttäjistä sijoittui parhaaseen luokkaan, valtaosa 6–10 lääkkeen käyttäjistä keskitason luokaan ja valtaosa yli kymmenen lääkkeen käyttäjistä heikoimpaan luokkaan tasapainotestissä (p=.000). Jatkotutkimuksissa tulisi pyrkiä paremmin kontrolloimaan sekoittavien tekijöiden kuten iän, erilaisten pitkäaikaissairauksien ja muiden lääkitysten vaikutusta tasapainoon.
dc.format.extent41 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlääkkeiden käyttö
dc.subject.othertasapaino
dc.subject.otheriäkkäät ihmiset
dc.subject.othervanhainkotiasukkaat
dc.titleLääkkeiden käyttö ja sen yhteydet tasapainoon 67-96-vuotiailla vanhainkotiasukkailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102131769
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysolääkkeet
dc.subject.ysotasapaino
dc.subject.ysovanhainkodit
dc.subject.ysolääkehoito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record