Show simple item record

dc.contributor.authorLatvanen, Terhi
dc.date.accessioned2011-02-13T13:54:29Z
dc.date.available2011-02-13T13:54:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1148460
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26553
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Latvanen, T. 2011. Luokanopettajaopiskelijoiden opetuskeskustelulle antamat merkitykset. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma. 88 sivua. Koska luokkahuoneessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen on viime aikoina kiinnitetty enenevissä määrin huomiota, on hyvä huomioida myös luokanopettajaopiskelijoiden suhtautuminen siihen. Tutkimuksen kohteena olivat luokanopettajaopiskelijoiden merkityksenannot ja heidän kokemansa haasteet opetuskeskusteluun liittyen. Aineisto kerättiin videoimalla yksi oppitunti neljältä harjoitteluun osallistuvalta opiskelijalta ja haastattelemalla heitä sekä henkilökohtaisesti että ryhmässä. Opiskelijoiden opetuskeskustelulle antamia merkityksiä tarkasteltiin hyödyntäen Mortimerin ja Scottin (2003) opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen luokittelua. Haasteet, joita luokanopettajaopiskelijat opetuskeskustelussa kohtasivat, teemoiteltiin aineistolähtöisesti. Ryhmähaastattelussa oltiin kiinnostuneita opiskelijoiden mahdollisista havainnoista koskien opettaja-oppilas –vuorovaikutussuhteen jännitteitä (Rawlins 2000). Sekä ryhmähaastatteluaineistossa että opiskelijoiden kertoessa siitä, millaista opetuskeskustelua heidän videoidulla oppitunnillaan oli syntynyt ilmeni haastateltavien näkemys siitä, että opetus ilmenee eritasoisena ja sitä voidaan luokitella hierarkisesti. Ylimmällä tasolla opetuskeskustelun koetaan olevan dialogista ja vuorovaikutteista, mutta haastateltavien näkemyksenä oli, että tähän ihannetasoon päästään vain harjoittelemalla opetuskeskustelun käyttöä. Luokanopettajaopiskelijat nimesivät useita haasteita, joita he kohtaavat opetuskeskustelussa. Suurimpana omakohtaisena haasteena opiskelijat pitivät kokemuksen puutetta, jonka nähtiin vaikuttavan moniin muihin haasteisiin. Opiskelijat olivat huomanneet erilaisten opettaja-oppilas – vuorovaikutussuhteeseen liittyvien jännitteiden ilmenemisen opetuksessa. Näistä etenkin ilmaisemisen ja suojaamisen välinen jännite liittyi heidän mielestään oleellisesti opetuskeskusteluun. Opiskelijoiden nimeämät haasteet opetuskeskustelussa antavat arvokasta tietoa opettajankoulutukseen ja opintojen suunnitteluun siitä, mihin opiskelijat kaipaavat opinnoissaan tukea. Avainsanat: opetuskeskustelu, dialogisuus, luokkahuonevuorovaikutus, opetusharjoittelu
dc.format.extent88 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropetuskeskustelu
dc.subject.otherdialogisuus
dc.subject.otherluokkahuonevuorovaikutus
dc.subject.otheropetusharjoittelu
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden opetuskeskustelulle antamat merkitykset
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102131768
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetuskeskustelu
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record