Show simple item record

dc.contributor.authorNiinimäki, Asta
dc.date.accessioned2011-01-18T07:37:37Z
dc.date.available2011-01-18T07:37:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1146605
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25805
dc.description.abstractSosiaalityön tutkimusalaan kuuluva pro gradu –tutkielmani on aineistolähtöinen tapaustutkimus, jonka tutkimustehtävänä on selvittää miten psyykkisistä hankaluuksista kärsivä aviopari merkityksellistää heidän arkielämäänsä. Psyykkisiin hankaluuksiin liitetään usein negatiivisia ja ongelmakeskeisiä mielikuvia kuten vähäosaisuutta, köyhyyttä, pärjäämättömyyttä, kouluttautumattomuutta ja osallistumattomuutta. Psyykkisistä hankaluuksista kärsivien henkilöiden luokittelu avuttomaksi ja kyvyttömäksi marginaaliryhmäksi voi johtaa siihen, että heidän arkielämäänsä sekä mahdollista avun ja tuen tarvetta määritellään viranomais- ja palveluorganisaatiolähtöisesti. Haastavissa elämäntilanteissa elävien yksilöiden arjen määrittely hallinnon ja eri järjestelmien näkökulmasta ei kuitenkaan välttämättä vastaa ihmisten subjektiivisia arkielämän kokemuksia. Niinpä olen halunnut pro gradu –tutkielmassani nostaa keskiöön tutkimusintressini kohteen eli psyykkisesti oireilevan pariskunnan arkielämän kokemukset ja kuulla miten he itse merkityksellistävät arjen kokemuksiaan. Tutkimusaineistoni muodostuu tutkimukseeni osallistuneelle avioparille yhdessä ja erikseen toteuttamastani viidestä haastattelusta. Haastattelemallani aviomiehellä oli diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö ja aviovaimolla masennus. Tutkimuksessani on tarinallinen lähestymistapa, koska aineistossani ilmenee kertomuksia ja kertomukset puolestaan ilmentävät kokemuksia. Tutkimukseeni osallistuneen avioparin kertomus näyttäytyi heidän kuormittavista elämäntilanteista ja molempien psyykkisestä oireilusta huolimatta vahvana muutos- ja selviytymiskertomuksena. Tämä tulos vahvistaa tutkimukseni lähtöoletusta, jonka mukaan hankalissa elämäntilanteissa elävillä yksilöillä on runsaasti heistä itsestään nousevia selviytymiskeinoja. Kyseisen pariskunnan selviytyminen näyttäytyi muutosprosessina, jota edistivät heidän kaikkein merkityksellisimpinä pitämät, arkea kannattelevat elementit: parisuhde, ystävyyssuhteet, pariterapia, yksilöterapia ja vertaistuki. Tämä kokonaisuus osoittaa psyykkisesti oireilevan pariskunnan merkityksellisimpien arkea kannattelevien elementtien olevan yhteydessä heidän sosiaaliseen. Tämä on tutkimukseni päätulos. Psyykkisesti oireilevien pariskuntien selviytymiskeinot nousevat heidän arkielämän merkityksenannoista ja sosiaalisesta kontekstista. Tutkimustulosteni perusteella mielenterveystyön orientaatio tulisi nousta lääketieteen sijaan käyttäytymis- ja sosiaalitieteistä.
dc.format.extent92 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.othermasennus
dc.subject.otherhyvinvointipolitiikka
dc.title"Meidän vaikeudet on hitsannu meitä yhteen semmosella tosi hyvällä tavalla" : psyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytyminen arjessa
dc.title.alternativePsyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytyminen arjessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101181032
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.subject.ysohyvinvointipolitiikka
dc.subject.ysoarkielämä
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysoparisuhde
dc.subject.ysopariterapia
dc.subject.ysohoitomenetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record