Show simple item record

dc.contributor.authorKarttunen, Reeta
dc.date.accessioned2011-01-17T11:26:20Z
dc.date.available2011-01-17T11:26:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1146519
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25803
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten keski-ikäisten ihanneikää ja ikäkokemusta sekä niiden yhteyksiä toisiinsa ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa selvitettiin ensinnäkin, miten keski-ikäisten naisten ja miesten ihanneikä jakautuu. Lisäksi ihanneiän taustalla olevia syitä tarkasteltiin sisällönanalyysilla. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitettiin, ovatko ikäkokemus ja ihanneikä yhteydessä toisiinsa. Kolmanneksi tutkittiin hierarkkisella regressioanalyysilla, ovatko ikäkokemus ja ihanneikä yhteydessä hyvinvoinnin eri osa-alueisiin, jotka tässä tutkimuksessa olivat subjektiivinen, psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä fyysinen terveys. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja edellä mainituissa yhteyksissä. Tutkimuksen aineistona käytettiin professori Lea Pulkkisen vuonna 1968 aloittaman Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen 50-vuotiailta tutkittavilta vuonna 2009 kerättyjä tietoja (n = 271). Tulosten perusteella keski-ikäisten ihanneikä oli lähellä omaa kronologista ikää, ja naisten ihanneikä oli miesten ihanneikää korkeampi. Kronologista ikää nuorempaa ihanneikää perusteltiin esimerkiksi hyvällä elämänvaiheella, toiveella uudesta aloituksesta tai paremmalla fyysisellä kunnolla. Kronologista ikää vastaavan ihanneiän perusteena oli usein elämänkokemus, hyvä elämänvaihe tai se, että kulloinenkin ikä on paras. Naisten ikäkokemus oli positiivisesti yhteydessä ihanneikään niin, että myönteisempi suhtautuminen ikääntymiseen liittyi korkeampaan, lähellä omaa ikää olevaan ihanneikään. Ikämuuttujien ja hyvinvoinnin välillä oli useita yhteyksiä. Ikäkokemus oli yhteydessä kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin, eli myönteinen asennoituminen omaan ikääntymiseen liittyi hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Ihanneikä oli puolestaan positiivisesti yhteydessä psykologiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä myös miesten subjektiiviseen hyvinvointiin. Mitä korkeampi tutkittavien ihanneikä oli, sitä korkeampaa oli hyvinvointi näillä osa-alueilla. Tämä tutkimus osoitti, että asennoituminen ikään ja ikääntymiseen on kytköksissä hyvinvointiin jo keski-iässä. Ikääntymiseen liittyvien kielteisten mielikuvien muuttaminen myönteisemmiksi on haaste hyvinvoinnille suomalaisessa yhteiskunnassa, jonka väestörakenne vanhenee jatkuvasti.
dc.format.extent31 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikäkokemus
dc.subject.otherihanneikä
dc.subject.othersubjektiivinen hyvinvointi
dc.subject.otherpsykologinen hyvinvointi
dc.subject.othersosiaalinen hyvinvointi
dc.subject.otherfyysinen terveys
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.subject.otherhierarkkinen regressioanalyysi
dc.titleKeski-ikäisten ikäkokemus, ihanneikä ja hyvinvointi
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101171031
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoikä
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysokeski-ikäiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record