Show simple item record

dc.contributor.authorEronen, Antti
dc.date.accessioned2011-01-14T09:02:46Z
dc.date.available2011-01-14T09:02:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25795
dc.description.abstractEronen, Antti Pilvilaskenta-alustat Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010, 25 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Tyrväinen, Pasi Pilvilaskenta on ajankohtainen otsikko IT-alalla tällä hetkellä. Tässä tutkielmas-sa tarkastellaan pilvilaskentaa, pilvisovelluksia ja pilvilaskenta-alustoja. Tutki-muksen tarkoituksena on selvittää, mitä toiminnallisuuksia pilvilaskenta-alustoilla on. Lisäksi esitellään joitain markkinoilla olevia alustaratkaisuja. Tut-kimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. Ympäristöä, jossa pilvilaskenta-alustat toimivat, käydään läpi kertomalla yleisesti pilvilaskennasta ja pilvisovel-luksista. Pilvilaskenta liitetään mm. ritilälaskentaan, tietotekniikkayleishyödyk-keeseen, ryväslaskentaan ja hajautettuihin systeemeihin, eikä se ole täysin uusi asia. Keskeisiä asioita pilvilaskennassa ovat mm. tietotekniikkakeskukset ja vir-tuaalisointi. Pilvilaskennalle ei ole vielä yleisesti vakiintunutta määritelmää. Tutkielmassa käytetään määritelmää, jossa pilvilaskenta-alustat ja pilvisovel-lukset ovat pilvilaskennan tarjoamia palveluita. Pilvisovellus on uusi ohjelmis-tolisensointimuoto, jossa sovelluksen omistus erotetaan sen käytöstä ja sovel-lusta pidetään enemmänkin palveluna. Pilvisovellusta ei myöskään asenneta käyttäjän koneelle vaan sitä käytetään verkon yli. Se on tuonut sekä käyttäjille ja kehittäjille erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita. Olemassa olevia pilvilasken-ta-alustoista on tutkittu paljon, mutta tutkimus yleisellä tasolla on vähäisempää. Microsoft Azure ja Google AppEngine ovat esimerkkejä pilvilaskenta-alustoista. Tutkimuksessa selviää, että pilvilaskenta-alustoja pidetään ympäristöinä, joilla voi luoda ja käyttää pilvisovelluksia ja niitä käytetään pääsääntöisesti Internetin välityksellä. Pilvilaskenta-alustat tarjoavat toiminnallisuuksia tai palveluita oh-jelmistokehityksen eri vaiheiden tukemiseksi, automaattisia ominaisuuksia skaalautuvuuden, virheenohituksen ja tietoturvan osalta, hallinnointi- ja val-vontatyökaluja sekä jonkin käyttöperusteisen laskutusmuodon. Jatkotutkimus-aihe on selvittää käyttökokemuseroja pilvisovelluksen käytöstä maantieteelli-sesti hajautetulla ja hajauttamattomalla pilvilaskenta-alustalla.en
dc.language.isofin
dc.subject.otherpilvilaskenta-alustaen
dc.subject.otherpilvilaskentaen
dc.subject.otherpilvisovellusen
dc.subject.otherpilvien
dc.titlePilvilaskenta-alustat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101141025
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record