Show simple item record

dc.contributor.authorMustonen, Jouko
dc.contributor.authorTuovinen, Jarno
dc.date.accessioned2010-12-01T20:43:54Z
dc.date.available2010-12-01T20:43:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1144072
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25650
dc.description.abstractJouko Mustonen ja Jarno Tuovinen. 2010. Tenetin yläkoulun oppilaiden itsearvioitu fyysinen aktiivisuus, arvostukset liikuntaoppiainetta kohtaan ja liikuntamotivaatio. 73 s. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoulun oppilaiden itsearvioitua fyysistä aktiivisuutta, arvostuksia liikuntaoppiainetta kohtaan sekä liikuntamotivaatiota. Muuttujia tarkasteltiin sukupuolen ja luokka-asteen mukaan, minkä lisäksi tutkittiin muuttujien välisiä tilastollisia yhteyksiä. Tutkimuksen aineisto on peräisin Kainuussa toteutettavasta Liikunnasta Kansalaistaito -projektista. Tutkimuksen kohteena oli sotkamolainen Tenetin yläkoulu (n=382). Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuoden 2010 alussa ja kyselyssä käytettiin aikaisemmissa tutkimuksissa toimiviksi havaittuja mittareita. Tyttöjen ja poikien välisiä eroja tarkasteltiin t-testillä, ja luokka-asteiden välisiä eroja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Klusterianalyysillä muodostettiin fyysisen aktiivisuuden mukaan kolme eritasoista ryhmää, joiden sisällä koettu liikuntamotivaatio, koettu fyysinen pätevyys ja liikuntanumero olivat mahdollisimman samankaltaisia. Nimesimme ryhmät seuraavasti: 1. Positiivinen ryhmä, 2. Keskiverto ryhmä ja 3. Negatiivinen ryhmä Tutkimustulosten mukaan tyttöjen ja poikien itsearvioidussa fyysisessä aktiivisuudessa ei ollut eroja. Luokkien välillä oli eroja, sillä 9. luokkalaiset arvioivat liikkuvansa vähemmän kuin nuoremmat oppilaat. Pojat arvostivat liikuntaa oppiaineena tyttöjä enemmän. Lisäksi pojat kokivat tyttöjä enemmän sisäistä ja ulkoista motivaatiota. Tytöt kokivat enemmän amotivaatiota kuin pojat. Itsearvioitu fyysinen aktiivisuus oli suurin positiivisella ryhmällä ja pienin negatiivisella ryhmällä. Positiivisen ryhmän oppilailla oli korkein koettu fyysinen pätevyys, korkein sisäinen ja ulkoinen motivaatio, paras liikuntanumero ja alhaisin amotivaatio. Negatiivisen ryhmän oppilaat kokivat puolestaan eniten amotivaatiota ja alhaisinta koettua pätevyyttä, sisäistä ja ulkoista motivaatiota sekä heillä oli myös alhaisin liikuntanumero. Tutkimustuloksista voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan fyysisen aktiivisuuden tukemisessa koulun liikunnanopetuksen tulisi tukea sisäistä motivaatiota tarjoamalla oppilaille valinnan mahdollisuuksia ja pätevyyden kokemuksia positiivisessa ympäristössä. Koululiikuntaa arvostetaan paljon, joten lähtökohdat siihen ovat olemassa.
dc.format.extent73 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherodotusarvoteoria
dc.subject.otheritsemääräämisteoria
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otheryläkoululaiset
dc.titleTenetin yläkoulun oppilaiden itsearvioitu fyysinen aktiivisuus, arvostukset liikuntaoppiainetta kohtaan ja liikuntamotivaatio
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201012013134
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoodotusarvoteoria
dc.subject.ysoitsemääräämisteoria
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysomotivaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record