Show simple item record

dc.contributor.authorKari, Aunimarjut
dc.date.accessioned2010-11-21T20:43:46Z
dc.date.available2010-11-21T20:43:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1143066
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25618
dc.description.abstractTämän tutkielman yleistavoitteena on tutkia sadun ja median välistä suhdetta. Tarkastelu keskittyy lasten kertomiin satuihin ja kertomuksiin, joiden pohjalta arvioidaan satutradition pysyvyyttä suhteessa medioitumiseen. Tutkimusongelmat esitetään kysymysten muodossa: mitkä ovat lasten kertomien satujen tyypillisimmät piirteet, miten medioituminen niissä näkyy ja mitä elämänsisältöjä ne heijastelevat. Analyysi kohdentuu lasten kielellisten ilmauksien havainointiin ja niistä nousevien merkityksien hermeneuttis-fenomenologiseen tulkintaan. Koska tutkielman laatiminen on tutkimuksen tekemiseen tähtäävä oppimista, on tutkielman taustatehtävänä havainnoida myös tutkielman laatijan omaa kokemusta ja muuntelua. Teoreettisessa osuudessa tarkastellaan sadun lajeja ja sadun historiaa, sadun vaikutusta ihmiskäsityksen, elämäntarkoituksen ja lumokokemusten syntymiseen. Siinä pohditaan myös Topeliaanista kasvatusajattelua, sadun myytillisyyttä ja terapeuttista luonnetta. Teoria perustuu enimmäkseen suomalaiseen satututkimukseen. Keskiössä ovat tutkijat Hilkka Ylönen, Sinikka Ojanen ja Bruno Bettelheim. Tutkielman taustalla vaikuttava ihmiskäsitys perustuu Lauri Rauhalan eksistentialismiin ‟olla liittyen olemassa‟. Medioitumista käsitelevässä teoriassa nojataan muun muassa Reijo Kupiaisen, Sirkka Kotilaisen ja Juha Suorannan tutkimuksiin. Kohderyhmänä on 27 viidesluokkalaista ja 11 esikoululaista. Esikoululaisten osalta aineistonkeruumenetelmänä on sadutus, viidesluokkalaiset kirjoittavat satunsa itse. Medioituminen, vastoin tutkielman laatijan esioletusta, ei juuri näy lasten kertomuksissa. Molemmat ikäryhmät näyttäytyvät tuloksissa valoisina, elämänasenteiltaan ja tunnetaidoiltaan kyvykkäinä. Viidesluokkalaisten käyttämä tyyppillisin piirre on onnellinen loppu, esikoululaisilla etäännyttävä aloitus. Viidesluokkalaiset tytöt käyttävät realistisia kertomuksia ja päähenkilöitä selvästi poikia enemmän. Ruokaan ja ruokailuun viittaavien mainintojen runsaus nousee esille viidesluokkalaisten kertomuksissa, esikoululaisilla leikki ja tekeminen.
dc.format.extent142 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersatu
dc.subject.othersatutraditio
dc.subject.othersadutus
dc.subject.othermedioituminen
dc.subject.othermyytti
dc.titleSatu medioitumisen murroksessa : tutkimus esikoululaisten ja viidesluokkalaisten kertomista saduista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201011213108
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosadut
dc.subject.ysosadutus
dc.subject.ysomedioituminen
dc.subject.ysomyytit
dc.subject.ysoesikoululaiset
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysokulttuurin muutos
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record