Show simple item record

dc.contributor.authorValtanen, Katja
dc.date.accessioned2010-11-16T17:54:06Z
dc.date.available2010-11-16T17:54:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1142780
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25605
dc.description.abstractTutkimuksen lähtökohtana on konstruktiivinen oppimiskäsitys. Tätä oppimiskäsitystä käytetään nykyisin yleisesti, koska oppija nähdään aktiivisena ja omatoimisena tiedon etsijänä. Nopea tekninen kehitys on mahdollistanut opetusmenetelmien käytön kehittämisen ja kokonaan uudenlaisen oppimisympäristön, verkko-opiskelun. Nykyisien teknisten apuvälineiden myötä on myös opetuksen menetelmiä ja sisältöjä kehitettävä. Opiskelun toteuttamiseen verkossa tarvitaan erityistä verkkopedago-giikkaa ja didaktiikkaa. Verkko-opettajalta ja -opiskelijalta vaaditaan uudenlaisia tietoja ja taitoja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kainuun kesäyliopiston järjestämän Kasvatustieteen approbaturin monimuoto-opiskeluna suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksia verkko-opintojen suorittamisesta. Tarkoituksena oli tutkia verkko-opiskelussa koettuja ongelmia opiskelijoiden näkökulmasta. Menetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. Tämän tutkimusmenetelmän käyttöä puolsi se, että vastaajat olivat maantieteellisesti laajalle alueelle hajaantuneet. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, joka lähetettiin sähköposti- ja postikyselynä, riippuen oliko käytettävissä vastaajien sähköpostiosoitetta. Kyselyn tulokset saivat tukea aikaisemmista verkko-opiskelua koskeneista tutkimuksista. Verkko-opiskelun ongelmat näyttäisivät olevan hyvin samanlaisia koko Suomessa. Tutkimuksessa esille tulleita opiskelijoiden kokemia verkko-opiskelun ongelmia olivat mm. tekniset ongelmat ja ohjauksen puute. Verkko-opiskelua tukevaa palautetta toivottiin myös enemmän. Verkko-opiskelun etuina vas-taajat pitivät sen riippumattomuutta ajasta ja paikasta. Ilmeisesti verkko-opiskelu oli vastaajille kriittisistä vastauksista huolimatta positiivinen kokemus, sillä kaikki vastaajat olivat valmiita osallistumaan uudestaan verkkokursseille, mikäli siihen olisi tarvetta. Tulosten luotettavuutta heikentää pieni kohderyhmä ja alhainen vastausprosentti. Tämän johdosta tutkimustulokset eivät ole kovin yleistettäviä. Tutkimusaineisto käsiteltiin tilastollisella analyysillä ja muuttujien väliset korrelaatiot pystyttiin selvittämään. Tutkimuksen luotettavuutta tukevat aikaisem-mat tutkimukset, joiden mukaan verkko-opiskelun ongelmat koettiin hyvin samanlaisina kuin tässä tutkimuksessa. Tämä tutkimus perustuu Sanna-Mari Nissisen ja Katja Valtasen tekemään kasvatustieteen laudatur-työhön Monimuoto-opiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta Kainuun kesäyliopistossa (2007). Alkuperäisestä työstä on poistettu luku 2.2. Muutamia yksittäisiä kappaleita on lisäksi poistettu sekä järjestystä muutettu. Lisäksi aiemmin liitteinä olleet taulukot on siirretty tutkimustulosten tarkastelun yhteyteen. Näihin muutostöihin on suostumus alkuperäisen tutkimuksen toiselta tekijältä.
dc.format.extent98 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherverkko-oppimisympäristö
dc.subject.othermonimuoto-opetus ja -opiskelu
dc.subject.otheravoin oppimisympäristö
dc.titleMonimuoto-opiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201011163088
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-opiskelu
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysomonimuoto-opetus
dc.subject.ysomonimuoto-opiskelu
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysooppimateriaali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record