Show simple item record

dc.contributor.authorPeltonen, Kaisa
dc.contributor.authorRyynänen, Miika
dc.date.accessioned2010-07-05T16:16:05Z
dc.date.available2010-07-05T16:16:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1145306
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24611
dc.description.abstractTiivistelmä Peltonen, K. & Ryynänen, M. 2010. Opsi popsi porkkanaa – Luokanopettajaopiskelijat opetussuunnitelman käyttäjinä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, 95 sivua + liitteet 3 sivua. Tutkielmassamme tarkastelemme, millaisia käsityksiä ja käyttökokemuksia päättövaiheen luokanopettajaopiskelijoilla on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Selvitimme, minkälaisilla tekijöillä on merkitystä opiskelijan opetussuunnitelman käytön kannalta ja miten opiskelija on hyödyntänyt opetussuunnitelmaa opetuksen suunnittelussa päättöharjoittelussa. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen ohella olemme tarkastelleet aihettamme kriittisen teorian kautta. Vahvana näkökulmana koko tutkielman läpi on opettajakoulutuksen arviointi ja kehittäminen. Keräsimme aineiston teemahaastattelun avulla. Haastattelimme kahdeksaa päättöharjoittelun suorittanutta opettajaopiskelijaa, jotka jakautuivat opetussuunnitelman käyttäjiin (5) ja ei-käyttäjiin (3). Opetussuunnitelman käyttäjät hyödynsivät opetussuunnitelmaa päättöharjoittelussa ja pitivät sitä suunnittelun lähtökohtana. Ei-käyttäjät eivät hyödyntäneet opetussuunnitelmaa päättöharjoittelussa ja pitivät sitä lähinnä apuvälineenä, johon saattoi turvautua tarpeen tullen. Aineiston pohjalta voimme todeta kaikkien opiskelijoiden suhtautuvan myönteisesti opetussuunnitelmaan, mutta sen käyttöä ei koettu ongelmattomaksi tai velvoittavaksi kaikissa tilanteissa. Tutkielmassamme ilmeni, että opetusharjoittelut ja opettajankoulutus laajemmin eivät ole ohjanneet kaikkien haastattelemiemme opiskelijoiden opetussuunnitelmakäsityksiä kohti nykyistä dynaamista opetussuunnitelmakäsitystä. Ellei opiskelija ole omaksunut opetussuunnitelmaa toimintaansa ohjaavaksi työvälineeksi, on opiskelijan helppo sivuuttaa opetussuunnitelma opetusharjoitteluissa suunnitellessaan opetustaan, etenkin nykyisten ohjauskäytänteiden vuoksi. Avainsanat: käsitykset, luokanopettajaopiskelijat, opetusharjoittelu, opettajankoulutus, opetussuunnitelma, suunnittelu, tavoitteet
dc.format.extent98 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.subject.otheropetusharjoittelu
dc.subject.otheropettajankoulutus
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.othersuunnittelu
dc.subject.othertavoitteet
dc.titleOpsi popsi porkkanaa : luokanopettajaopiskelijat opetussuunnitelman käyttäjinä
dc.title.alternativeLuokanopettajaopiskelijat opetussuunnitelman käyttäjinä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201007052262
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record