Show simple item record

dc.contributor.authorKorpela, Jani-Matti
dc.contributor.authorPihlaja, Olli-Pekka
dc.date.accessioned2010-05-21T13:37:39Z
dc.date.available2010-05-21T13:37:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1145314
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23631
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Korpela, J.-M. & Pihlaja, O.-P. 2010. Opettajan ja oppilaiden näkemyksiä sukupuolen merkityksestä luokan vuorovaikutuksessa ja opettajan käytänteissä - Tapaustutkimus 5. luokalla. Jyväskylän yliopisto. Pro gradu -tutkielma, 90 s. Tämän tapaustutkimuksen kohteena olivat 5. luokan opettajan ja oppilaiden näkemykset sukupuolten välisistä eroista ja niiden syistä sekä siitä, kuinka merkittävänä opettaja ja oppilaat näkevät sukupuolen huomioimisen koulussa. Lisäksi tarkasteltiin, miten tapausluokan tytöt ja pojat rakentavat sukupuoli-identiteettiään keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin opettajan teemahaastattelua, tyttöjen ja poikien ryhmähaastattelua, osallistuvaa havainnointia sekä oppilaiden kirjoitelmia. Aineisto teemoiteltiin ja analysoitiin teoriaohjaavasti. Analyysivaiheessa esiinnousseita tuloksia tarkasteltiin suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin. Sekä opettaja että oppilaat olivat tunnistaneet oppilaiden vuorovaikutuksessa sukupuoleen liittyviä eroja. Tutkimusluokan opettaja ei pitänyt oleellisena oppilaiden sukupuolen huomioimista, vaan korosti yksilöllisyyden huomioimisen merkitystä. Oppilaat korostivat sukupuolieroja ja niiden merkitystä käyttäytymisessä niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Oppilaat kokivat hyväksi sukupuolen huomioimisen joko erityisellä tai tasapuolisella tavalla koulun käytänteissä. Luokan oppilaiden keskuudessa havaittiin melko runsaasti sukupuoli-identiteetin vahvistamiseen pyrkivää rajatyöskentelyä eli oman sukupuolen korostamista ja erottamista toisesta sukupuolesta. Tulosten kautta huomasimme saaneemme kosketuksen useaan oppilaiden sukupuoleen liittyvään ilmiöön – opettajan näkemykset sukupuolierojen huomioimisesta koulussa, oppilaiden näkemykset tyttöjen ja poikien sukupuolierojen ilmenemisestä ja huomioimisesta koulussa, oppilaiden näkemykset oppilaan sukupuolen vaikutuksesta opettajien toimintaan, havainnot oppilaiden sukupuolten välisestä rajatyöskentelystä. Monimenetelmäisesti kerätty aineisto viritti huomaamaan, että opettajan työssä ja yleisemmin kasvatuksessa sukupuoleen liittyvät erot ja oletetut eroavuudet ovat väistämättä läsnä ja vaikuttavat käytänteisiin. Oppilaat tunnistavat ja tulkitsevat herkästi sekä tyttöjen ja poikien toiminnan eroja että opettajan ja koulun käytänteissä piileviä sukupuolispesifejä toimintamalleja. Työmme kohteena olleet ilmiöt ovat tärkeitä koulutyön kannalta, ja niiden syventävä tarkastelu johonkin teemoista rajautuen olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Avainsanat: sukupuoli, sukupuolierot, sukupuoli-identiteetti, rajatyöskentely
dc.format.extent88 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.othersukupuolierot
dc.subject.othersukupuoli-identiteetti
dc.subject.otherrajatyöskentely
dc.titleOpettajan ja oppilaiden näkemyksiä sukupuolen merkityksestä luokan vuorovaikutuksessa ja opettajan käytänteissä : tapaustutkimus 5. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201005211899
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysosukupuoli-identiteetti
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record